Ny kortlægning: Affaldssortering rulles ud i flere og flere kommuner

25-03-2022
Affald Borger

Den nye affaldsordning med mere sortering og genanvendelse vil i løbet af 2022 komme til at omfatte over 3,7 millioner borgere. Det viser ny kortlægning fra Miljøstyrelsen.

3,7 millioner borgere bliver i 2022 omfattet af den ensrettede affaldssortering. Det viser en ny kortlægning, som Niras har gennemført for Miljøstyrelsen.

Affaldsordningen betyder, at man på tværs af landets kommuner fremadrettet skal sortere affald i 10 affaldstyper. Nogle fraktioner kan indsamles i beholdere med flere rum, og der vil også være mulighed for at indsamle enkelte fraktioner i samme rum med henblik på at sortere dem fra hinanden efterfølgende.

Kortlægningen viser, at 62 kommuner når i mål med implementeringen i løbet af 2022. I de resterende kommuner er det særligt affaldstyperne mad- og drikkekartoner, plastik samt farligt affald, som mangler.

I dag har 12 kommuner indført indsamlingen af de ni affaldstyper. Det svarer til cirka 1,25 millioner borgere. Flere kommuner er også allerede klar eller i gang med at indsamle tekstilaffald, selvom det ifølge affaldsbekendtgørelsen først skal sorteres fra midten af 2023. Kortlægning viser, at 36 kommuner ikke når i mål inden for den dispensationsfrist, der blev givet i sommeren 2021.

Miljøstyrelsen har netop lanceret en ny hjemmeside affaldssorteringnytter.dk med kampagnemateriale, der blandt andet indeholder information om den nye affaldssortering. Materialet skal blandt andet give kommunerne en hjælpende hånd i arbejdet med at øge sorteringen og genanvendelsen af vores affald.

Se mere om kortlægningen.

Fakta

  • Kortlægningen viser, at 62 kommuner forventer at være klar med indsamling af ni affaldstyper i 2022. Det svarer til over 3,7 mio. danskere.
  • I 2020 blev et bredt flertal i Folketinget enige om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi, som bl.a. omfatter sortering i ti affaldstyper. Visionen er bl.a. en klimaneutral affaldssektor, og aftalen indeholder initiativer til en reduktion på 0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030.
  • I første omgang skal affaldet sorteres i ni affaldstyper: madaffald, papir, pap, glas, metal, plastik, mad- og drikkekartoner, farligt affald og restaffald. Indsamling af tekstilaffald kommer senere.