Næste bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer forventes at træde i kraft 1. juli 2023

10-03-2022

I de seneste år er en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådt i kraft årlig 1. januar. Denne ikrafttrædelsesdato ændres nu, så udpegning af områdeafgrænsninger indeholdende seneste resultater fra den statslige grundvandskortlægning fremover forventes at foregå 1. juli. Første udpegning efter ændret ikrafttrædelsesdato forventes derved at være 1. juli 2023.

Miljøstyrelsen afgrænser som en del af den statslige grundvandskortlægning en række områder til brug for den målrettede grundvandsbeskyttelse i Danmark. Disse områdeafgrænsninger udpeges i bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Som kortlægninger afsluttes, er der behov for at opdatere udpegningsbekendtgørelsen. I de seneste år er en ny bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer trådt i kraft årlig 1. januar. Efter flere år med en ikrafttrædelsesdato 1. januar, har ministeriet fundet det hensigtsmæssigt at ændre ikrafttrædelsesdatoen til 1. juli. Næste bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer forventes derved at træde i kraft 1. juli 2023, hvilket er 1,5 år efter, at gældende udpegningsbekendtgørelse er trådt i kraft. Dette betyder, at flere afsluttede kortlægningsresultater kan nå at komme med i næste bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer. Fremover forventes der som hidtil, at en ny bekendtgørelse træder i kraft én gang årligt – fremover dog 1. juli og ikke som i dag 1. januar. Hvis der er spørgsmål til ovenstående, er I velkommen til at rette henvendelse til Obfuscated Email.