Mindre vandtab skal sikre drikkevand i Sydafrika

11-03-2022
International eksportfremme

Sydafrika står over for voksende udfordringer med at sikre adgang til drikkevand til befolkningen. Danske erfaringer med effektive vandløsninger skal hjælpe med at mindske vandspild.

Foto: Philip Grinder Pedersen

Utætte vandrør og ineffektive vandløsninger betyder, at enorme mængder vand hver dag går til spilde i Sydafrika. Et problem, som afspejles i tallet over vandtab, som i Sydafrika ligger på omkring 50 procent. Til sammenligning er vandtabet cirka otte procent i Danmark.

Sydafrika kæmper samtidig med tørke, og mindre end 10 procent af regnmængden i landet kan udnyttes til drikkevand. Dertil kommer, at kun omkring 15 procent af landets vandforsyningen er baseret på grundvand. Drikkevandsressourcerne er altså begrænsede, og derfor er det endnu mere kritisk at halvdelen af drikkevandet aldrig når ud til forbrugerne.

Vandeffektiviteten skal derfor øges drastisk, hvis landet skal sikre en fremtidig økonomisk og humanitær udvikling.

Vand er vigtigt for væksten

Vandspild er da en vigtig brik, når Miljøstyrelsen sammen med det sydafrikanske vandministerium, nu går ind i den afgørende fase i SSC-projektet (Strategisk Sektorsamarbejde) - nemlig implementering.

Med intelligente og effektive vandløsninger, som vi i Danmark ofte tager for givet, skal alt fra rørføring og overvågning af vandtryk føre til et stort fald i vandtabet i det tørkeramte land. Samtidig skal adgang til drikkevand sikres for tusindevis af mennesker, og de vandforbrugende industrier såsom mejerier, får øget deres konkurrenceevne, når implementeringen er fuldført.

Danmark har mange års relevant erfaring på vandområdet, blandt andet optimal udnyttelse af grundvand, vandeffektivitet i industrien og rent drikkevand i byerne.

Sydafrikas vandministerium besøger Danmark

I denne uge er samarbejdspartnere fra det sydafrikanske vandministerium på besøg for netop at se konkrete eksempler på danske løsninger. Både i det administrative system, i forhold til de økonomisk og juridisk regulering, samarbejdspartnere i den danske vandsektor og private virksomheder med konkrete teknologiske løsninger.

Den sydafrikanske delegation besøger både Miljøstyrelsen i Odense, Vandcenter Syd og Aarhus Vand, hvor både administrative værktøjer og helt konkrete redskaber diskuteres og fremvises, DANVA som er vandsektorens brancheorganisation . Også Carlsberg og Danepork Slagteri viser, hvordan de helt konkret arbejder med overvågning og reduktion af vandspild, effektivisering og genanvendelse af vand i produktionen.

Miljøstyrelsen har været med i projektet fra starten i 2015, og samarbejdet med de sydafrikanske myndigheder fortsætter i den implementeringsfasen.

Læs mere om SSC-samarbejdet med Sydafrika her.