Mange overtrædelser hos pesticidforhandlere

02-03-2022
Tilsyn og håndhævelse

Mere end hver anden forhandler har overtrådt loven ved Miljøstyrelsens pesticid-forhandlerkontrol i 2021.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører systematisk kontrol med forhandlere af pesticider til erhvervsmæssig brug, samt stikprøvekontrol ved øvrige forhandlere af bekæmpelsesmidler til private brugere. I kontrollen for 2021 er der konstateret overtrædelser hos 63 af 103 forhandlere, hvilket er en overtrædelsesprocent på 61 procent.

De mest hyppige overtrædelser er fund af tidligere godkendte midler, der ikke længere må sælges, idet godkendelsen er udløbet, samt overtrædelse af reglerne om opbevaring af bekæmpelsesmidler. Bekæmpelsesmidler skal opbevares miljø- og sundhedsmæssigt forsvarligt og utilgængelig for børn.

Overtrædelsesprocenten er steget i forhold til 2020, hvor den var på 34 procent.

Stigningen i antal overtrædelser skyldes bl.a., den risikobaserede udvælgelse, hvor Inspektionen i 2021 havde fokus på kontrol af forhandlere, hvor der tidligere er konstateret overtrædelser. 47 ud af de 103 kontrolbesøg i 2021 var genbesøg efter konstatering af overtrædelse ved kontrollen i 2020. Inspektionen kan konstatere, at to tredjedele af de forhandlere som Inspektionen udførte genbesøg-kontrol ved i 2021, igen havde overtrådt loven.

Der var desuden seks overtrædelser af nye regler, herunder nyt krav om at forhandlere ved salg af midler til professionelle brugere skal sikre, at køberen har en gyldig autorisation.

Kemikalieinspektionen kontrollerede i 2021 hos 103 forhandlere og importører, heraf 5 mellemhandlere (importører, distributører og ompakkere), 10 forhandlere af meget giftige pesticider, 47 forhandlere af professionelle pesticider (grovvareforhandlere) og 41 forhandlere af ikke professionelle pesticider (bl.a. byggemarkeder, planteskoler og anden detail).

Du kan læse mere om forhandlerkontrollen i 2021 her

For yderligere information kontakt venligst:
Hanne Holst Linulf, mobil: 4178 2005, email: Obfuscated EmailObfuscated Email