Kosmetiklovgivning sendt i høring

30-03-2022
Kemikalier

EU’s kemikaliestrategi har en ambition om et giftfri miljø, og for at nå dette mål er det nødvendigt at ændre stort set al EU-lovgivning på kemiområdet. Dette indbefatter også en revision af kosmetikforordningen, som netop er sendt i offentlig høring.

I revisionen af kosmetikforordningen lægger EU-Kommissionen blandt andet op til at forenkle reglerne, øge sammenhængen mellem forskellige lovgivningsområder og til at effektivisere risikovurderinger. 

Derudover vil det blive undersøgt om der er en mulighed for at udvide det automatiske forbud mod de såkaldte CMR-stoffer – det vil sige stoffer, der er kræftfremkaldende, kan skade arveanlæg, fertiliteten og/eller det ufødte barn – til også at omfatte andre skadelige stoffer, medmindre anvendelsen af disse kan bevises at være essentiel, det vil sige uundværlig.


Der arbejdes med initiativer inden for fire hovedoverskrifter:

Udvidelse af tilgangen til risikovurdering af kosmetik
På nuværende tidspunkt er CMR-stoffer automatisk forbudte at anvende i kosmetiske produkter. EU-Kommissionen vil i forbindelse med revisionen af kosmetikforordningen kigge på muligheden for automatisk at forbyde andre grupper af skadelige stoffer, for eksempel hormonforstyrrende stoffer og stoffer der kan skade nervesystemet, immunforsvaret eller luftvejene.

Flytning af opgaver fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA)
Risikovurdering af det samme kemiske stof udføres lige nu af forskellige organer under forskellige lovgivninger. For at effektivisere, ensarte risikovurderinger af stoffer på tværs af lovgivninger samt at sikre den bedste udnyttelse af ekspertise og ressourcer, vil EU-Kommissionen undersøge muligheden for at flytte opgaverne fra Den Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed (SCCS) til Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA), således at der kun laves én risikovurdering for hvert stof. Dette princip kaldes ”One Substance, One Assessment”.

Ensretning af definitionen af nanomaterialer på tværs af lovgivninger
EU-Kommissionen ønsker at tage den definition af nanomaterialer, der fremgår af kosmetikforordningen, op til revision. Dette skyldes, at man gerne i EU’s kemikalielovgivning vil opnå en større sammenhæng ved at anvende en ensartet terminologi.

Digitalisering og/eller simplificering af mærkningsoplysninger
Det vil blive undersøgt, hvordan tilgængeligheden af mærkningsoplysninger kan ændres for kosmetiske produkter. Dette kan blandt andet indbefatte at dele af mærkningen digitaliseres og/eller at visse mærkningsoplysninger simplificeres.


Revisionen af kosmetikforordningen er i høring frem til d. 21. juni 2022, og alle kan komme med input.

Læs høringsmaterialet og giv din mening til kende på EU-Kommissionens hjemmeside 

Læs EU’s kemikaliestrategi