Forbedrede beslutningsstøttesystemer til bekæmpelse af kartoffelskimmel.

14-03-2022
Pesticider Landbrug

International forskningsgruppe med dansk deltagelse har gennemført et projekt med henblik på at kortlægge varianter af den tabsgivende sygdom kartoffelskimmel. Denne information bidrager til at udvikle beslutningsstøttesystemer til i højere grad at inddrage integreret plantebeskyttelse (IPM). Her udnyttes anvendelse af sygdomsresistente kartoffelsorter, intelligent vekslen mellem brug af svampemidler og anvendelse vejrdata til at opnå en bedre samlet kontrol med kartoffelskimmel.

Kartoffelskimmel er langt den mest alvorlige plantesygdom i kartoffelmarker. Hvis sygdommen ikke kan kontrolleres med enten pesticider eller ved resistens i kartoffelsorterne, er sygdommen totalt ødelæggende for kartoffeldyrkningen. Det er en forudsætning for at kunne kontrollere og eventuelt bekæmpe kartoffelskimmel, at der er opdateret viden om den tilbagevendende infektion med en svampelignende mikroorganisme (Phytophthora infestans) i kartoffelmarkerne i Europa.

Projektets resultater har bidraget til at afdække den meget store variation, der hele tiden opstår i P. infestans-populationerne. Det er denne variation, der giver sygdommen nye muligheder for at angribe sorter af kartofler, der hidtil har været modstandsdygtige.

I et europæisk samarbejde forsøger forskere at følge udviklingen af nye varianter af kartoffelskimmel ved hjælp af registreringer og systemer, der kan varsle landmænd om forestående angreb af kartoffelskimmel i deres område. Projektet har sammenlignet dele af seks forskellige varslingssystemer og kan konkludere, at de understøtter varslinger om risiko for udvikling af angreb af kartoffelskimmel. Kartoffelavlerne er godt hjulpet i forhold til at kunne kontrollere denne meget tabsvoldende plantesygdom ved at anvende og kombinere den tilgængelige information fra syv lande om variationer i den sygdomsfremkaldende organisme, sygdomsresistente kartoffelsorter, metrologiske data og typer af tilgængelige pesticider. Den metode, som rapporten beskriver, er et godt eksempel på integreret plantebeskyttelse (IPM).  

Projektet er støttet af Miljøstyrelsens Bekæmpelsesmiddelforskningsprogram.

Læs hele rapporten her