Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 21. marts 2022

21-03-2022
Vandmiljø

I dette informationsbrev kan du læse sidste nyt om den åbne ansøgningsrunde til national vandløbsordning

Åben ansøgningsrunde til national vandløbsordning

Der er i perioden 21. marts til 2. maj 2022 åbent for ansøgninger om nationalt tilskud til kommunale vandløbsprojekter.

Der er afsat ca. 50 mio. kr. til ansøgningsrunden.

Efter afsluttet høring af ordningens vejledning og bekendtgørelse er den nye vejledning udgivet på hjemmesiden: Link til hjemmesiden

Den nye bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (nr. 330 af 14/3/2022) er trådt i kraft og findes på retsinformation. Der linkes desuden til bekendtgørelsen på vores hjemmeside (link herover).

Den primære forandring i ordningen siden 2021, er en ændring i prioriteringskriterierne. Denne ændring skal bl.a. sikre en hurtigere behandling og afgørelse af ansøgningerne. Såfremt der søges om tilskud for mere end de afsatte midler i ansøgningsrunden, vil der blive prioriteret efter projekter, der har det laveste, ansøgte beløb – uanset om det er forundersøgelses- eller realiseringsprojekter.

Hvis to projekter har samme ansøgte beløb prioriteres sekundært efter laveste omkostningseffektivitet.

Igen i år skal alle ansøgninger søges via Miljøstyrelsens digitale ansøgningsmodul. Link til ansøgningsmodulet samt skemaer og anden information kan findes på vores hjemmeside om ordningen (link herover).

Se under overskriften ”National ordning 2022” som vist herunder:

Hjælp og vejledning

Miljøstyrelsen sidder klar til at hjælpe kommuner, konsulenter m.fl., som har spørgsmål vedr. ordningen og ansøgningsrunden. Kontakt os endelig. Vi opfordrer til at afklare tvivlspørgsmål i god tid, inden ansøgningsrunden lukker.

Hvis der er kommuner, som har brug for en større introduktion til tilskudsordningen eller som mangler en mere dybdegående forklaring på specifikke emner, kan der rettes henvendelse til: Obfuscated Email eller kontakt Miljøstyrelsen via hovednummeret 72 54 40 00, og spørg efter en medarbejder fra vandløbsteamet i Tilskudsenheden.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.