Femten plantebeskyttelsesmidler skal udfases, den første fremtidige frist er den 30. april 2022

30-03-2022
Pesticider

Der er udsendt en ny stofbekendtgørelse med 15 nye produkter, der skal udfases.

Den første fremtidige udfasningsdato er den 30. april 2022, hvor 12 af produkterne ikke længere må sælges. De andre produkter har en slutdato for salg, der ligger lidt længere ude i fremtiden.

Endvidere er stofbekendtgørelsens § 1 blevet ændret, så beskrivelsen af bekendtgørelsens indhold er mere retvisende. Ændringen har ikke nogen retlig betydning.

Se den nye bekendtgørelse nr. 367 af 24. marts 2022 her.

Se liste over de 15 produkter, som udfases, her.