Der bruges stadigvæk for mange ulovlige algebekæmpelsesmidler

29-03-2022
Biocider Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Der markedsføres og sælges for mange ulovlige algebekæmpelsesmidler. Det viser Miljøstyrelsens kontrol på algeområdet i 2021, hvor Kemikalieinspektionen måtte tage sig af 79 ulovlige sager, hvor fem blev meldt til politiet.

Forårets afslørende solskin viser algeplettede terrasser og havemøbler, og det betyder travlhed i byggemarkeder og for virksomheder, som renser for alger hos danskerne. Desværre bliver der stadigvæk markedsført for mange ulovlige algebekæmpelsesmidler.

Kemikalieinspektionen har haft fokus på algeområdet i 2021 og har koncentreret sig om to områder: Det ene er markedsføring af åbenlyse ulovlige algebekæmpelsesmidler – f.eks. i byggemarkederne og netshops. Produkterne er typisk ulovlige, fordi de ikke er godkendte jf. biocidreglerne, og det andet er ulovlig markedsføring af lovlige rengøringsprodukter til algebekæmpelse som f.eks. udendørs-rengøringsmidler, der på butikkens hjemmeside også bliver anbefalet til bekæmpelse af alger.

Kampagnen omfattede kontrol af i alt 79 ulovlige sager, hvor der blev sendt 59 indskærpelser, udstedt 13 påbud og anmeldt fem virksomheder til Politiet. Virksomhederne blev bl.a. anmeldt til politiet, fordi de gentagne gange har anprist udendørs-rengøringsmidler som effektive over for alger.

”Biocider, som algebekæmpelsesmidlerne, er bekæmpelsesmidler, der slår levende organismer ihjel. Anvendelse af ikke-godkendte produkter kan have fatale konsekvenser over for især vandlevende organismer,” siger Kim Holm Boesen, kontorchef i Miljøstyrelsen.

”Derfor er det vigtigt kun at anvende algebekæmpelsesmidler, der er godkendt af Miljøstyrelsen, da det for alle godkendte algemidler er vurderet, hvilke forholdsregler der skal tage for at undgå fare for sundhed og miljø, og at det derfor er vigtigt at følge brugsanvisningen”.

Pga. det høje niveau af overtrædelser, vil Kemikalieinspektionen også i 2022 gennemføre en kontrolkampagne på området.

Fakta om kampagnen: Som kontrolobjekter indgik indledningsvis ca. 45 allerede modtagne indberetninger på området, der løbende blev løbende suppleret med andre sager, der blev afdækket under kampagnen.

Fakta om algemidler:  Algebekæmpelsesmidler (og andre bekæmpelsesmidler) skal godkendes af Miljøstyrelsen for at måtte sælges og anvendes i Danmark. Miljøstyrelsen godkender kun produkter, hvor der er vist sikker anvendelse for miljø og sundhed. Du kan kende de godkendte produkter på, at de har et registreringsnummer på etiketten. Produkter uden sådan et nummer er ikke godkendt og altså ikke lovlige hverken at sælge eller anvende.

Du må heller ikke indkøbe dem fra udlandet, f.eks. på en udenlandsk webshop, da de som sagt skal være godkendt i Danmark.  Alle godkendte bekæmpelsesmidler kan ses her. 

Fakta om alger: Den grønne belægning, der kommer på havemøbler, terrasser, hustage og -gavle består af ”luftalger”. Hver alge består af kun en enkelt celle. Algerne har ikke rødder og trænger ikke ned i underlaget. Algerne får vand og næring fra luften. De trives bedst, hvor der er fugtigt, og derfor er forekomsten af de grønne belægninger størst i skyggen, fx på nordsiden af huset og efter lune og fugtige vintre. Læs mere om alger her. 

For yderligere information kontakt venligst Kim Holm Boesen, Kontorchef i Miljøstyrelsen på mobil: 21 62 59 66.