Ny teknologi kan kortlægge naturområder

23-03-2022
NOVANA

Miljøstyrelsen har med Microsoft Azure udviklet en effektiv løsning til automatisk naturgenkendelse og kortlægning af naturområder.

Miljøstyrelsens innovationsenhed har undersøgt, hvordan ny teknologi kan bruges til at kortlægge store naturområder og følge miljøets udvikling. Kortlægning af naturen er en omfattende proces, som Miljøstyrelsen historisk har brugt mange ressourcer på.

I samarbejde med Deloitte er det nu lykkedes at få automatiseret dele af naturgenkendelsen og kortlægningen af naturområderne. Målet er, at 257 områder fordelt på cirka 19.300 kvadratkilometer kan overvåges med data i Azure Cloud Service i stedet for manuelt af styrelsens biologer eller konsulenter.

”Brugen af algoritmerne gør det muligt at håndtere store mængder data på en ny og anderledes måde. Nu kan vi give et billede på naturens tilstand efter behov og er mindre afhængige af tid og ressourcer til at være fysisk til stede i naturen,” siger kontorchef Jess Jørgensen i Overvågning hos Miljøstyrelsen

Den digitaliserede naturovervågning sker ved, at algoritmen  fodres med data fra forskellige kilder.

”Azure fodres med masser af data fra både DMI, jordartskort og satellitter. Det giver en høj nøjagtighed i arbejdet med at lokalisere områderne,” siger kontorchef Simon Wang Thellesen fra Organisation og Digitalisering hos Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen forventer, at løsningen kan skaleres og udrulles inden for de kommende to år og effektivisere den nuværende opgaveløsning.

Brug af avanceret billedgenkendelse og Machine Learning

Algoritmen opdateres hele tiden med ny data, så Miljøstyrelsen i dag kan afdække et langt større område end tidligere og tilføje nye fagområder efter behov. Derfor ser man hos Miljøstyrelsen også flere skalerings-muligheder og fremtidsperspektiver i teknologien, som de senest har udvidet til også at dække billedgenkendelsen fra opsatte fotofælder. Med digitaliseringen oplever Miljøstyrelsen også, at de har fået mulighed for at understøtte arbejdet med den grønne dagsorden yderligere. På den måde har de skabt en endnu mere attraktiv arbejdsplads, hvor fagfæller med samme miljømæssige visioner søger hen for at værne om miljøet og naturen.