Video: Små ændringer i din hverdag med stor betydning for vandmiljøet

12-05-2022
Vandmiljø Kemikalier

Vidste du, at mange hverdagsaktiviteter kan være en kilde til udledning af miljøfarlige stoffer til vandmiljøet? Heldigvis kan du gøre meget for at minimere den skadelige påvirkning.

hverdagsaktiviteter som kan være kilde til MFS

Danske vandløb, søer, kystvande og grundvand indeholder miljøfarlige stoffer, som kan skade mennesker og natur. Stofferne stammer fra mange forskellige kilder og kan i nogle tilfælde forblive i miljøet i mange år. Nogle af de miljøfarlige stoffer kan komme fra helt almindelige hverdagsaktiviteter som bilvask, brug af træbeskyttelse eller bortskaffelse af rester af medicin.

Se her, hvordan du med tre simple råd kan minimere risikoen for, at skadelige stoffer fra din hverdag ender i vandmiljøet.