Schweiss-hunde hjælper med at finde påkørte dyr

02-05-2022
Jagt og jagttegn

Hvis uheldet er ude, og du påkører hjortevildt, skal du ringe til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812. Centralen rekvirerer en frivillig schweisshundefører, som opsporer og afliver dyret.

Rammer du et dyr i trafikken, og det flygter, skal du markere stedet, hvor du ramte dyret og ringe 1812. Foto: Ulla Skovsbøl, Miljøstyrelsen

Maj er højsæson for påkørsler af hjortevildt. Men der er hjælp at hente, hvis du er en af de uheldige bilister, der kommer til at påkøre et dyr, som løber væk fra stedet: Find ud af præcis, hvor du befinder dig og ring til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral på 1812.

Vagtcentralen samarbejder med det frivillige hundekorps Schweiss-registeret. Du kan ringe døgnet rundt, og så snart din opringning er modtaget, sender centralen bud efter en af registerets 175 uddannede hundeførere.

Hvis dyret allerede er dødt, behøver du ikke ringe. Så er det vejmyndighederne eller vejens ejer, der fjerner det.

Marker stedet tydeligt


Jan Nezda er en af 175 frivillige Schweisshundeførere. Video: Anders Larsen, Miljøstyrelsen

”Det første du skal gøre, når du rammer et dyr, som løber derfra, er at holde ind i vejsiden et sted, hvor du ikke generer trafikken, og ringe 1812. Derefter skal du markere stedet, så det er tydeligt for os og nemt at finde, og bliv så gerne selv på stedet,” opfordrer Jan Nedza, som er en af de frivillige hundeførere.

Til daglig er han beredskabschef i Aalborg, men det forhindrer ham ikke i at være parat til at springe ud af sengen midt om natten, hvis vagtcentralen ringer.

Man kan eventuelt markere stedet med en røde og hvide streamer med teksten ”Påkørt dyr” fra Naturstyrelsen. Hvis man ikke har en streamer, kan man dog sagtens bruge en plastikpose eller lignende. 

”Det vigtigste er, at stedet er markeret præcist, så vi hurtigt kan finde det og starte eftersøgningen,” siger Jan Nezda.

Størst risiko i april og maj

I slutningen af april og begyndelsen af maj er risikoen for at påkøre råvildt størst. Det skyldes, at råen gør sig klar til sine nye rålam, og derfor skal hendes afkom fra året før ud at stå på egne ben. De unge rådyr færdes endnu ikke så sikkert og forsigtigt i terrænet alene, og derfor er der større risiko for, at de forvilder sig ud på vejene.

Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral rekvirerer en schweisshundefører til eftersøgning af et påkørt dyr 17-18 gange i døgnet.

Schweiss-registeret bliver overordnet administreret af Miljøstyrelsen, mens Naturstyrelsen tager sig af sekretariatsfunktionen og koordineringen af hundeførernes frivillige arbejde.

Kontakt: Schweiss-sekretariatet, Naturstyrelsen Blåvandshuk
Tlf.: 93 59 70 80

Obfuscated Email

Læs mere om hundene og hundeførerne 

Har du påkørt et dyr

Stands bilen så hurtigt som forholdene tillader. Gå til fods tilbage og find stedet, hvor dyret ligger, eller hvor det forsvandt.

Marker stedet tydeligt og find ud af, præcis hvor du er.

Ring 1812 til Dyrenes Beskyttelses Vagtcentral. Beskriv hvad der er sket, og hvor du er.

Hav telefonen tændt de kommende timer, så hundeføreren kan ringe til dig.

Læs mere her