Ny drikkevandsfond til det mest truede grundvand

19-05-2022
Vand i hverdagen Pesticider

Spøgelsesbrønde skal sløjfes og øer og storbyers grundvand beskyttes bedre. Ny drikkevandsfond skal hjælpe, hvor grundvandet er mest udsat, hvor vandmængden er mindst, og hvor der er færrest til at betale regningen.

Foto: Colourbox

Til september åbner to nye tilskudsordninger, som skal beskytte grundvandet. Bag tilskudsordningerne står den nyoprettede drikkevandsfond, som administreres af Miljøstyrelsen.

Den ene tilskudsordning skal beskytte strategisk vigtige arealer for eksempel på mindre øer, hvor man er meget afhængig af en begrænset mængde grundvand, og hvor man ikke har en alternativ vandforsyning. Det er også her, hvor omkostningen til grundvandsbeskyttelse rammer hårdest, fordi der kun er få til at betale regningen.

Fra denne ordning vil der også kunne gives tilskud til at udlægge sprøjtefri arealer omkring større byer, hvor der er en begrænset grundvandsressource, der kræver en mere intens beskyttelse for eksempel gennem skovrejsning.

Man kan også få tilskud til at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler. Ved at få et økonomisk tilskud fra staten til drikkevandsbeskyttelsen, bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det ellers ville være dem, der skulle betale for tiltagene.

Spøgelsesbrønde skal lukkes

Den en anden tilskudspulje er til sløjfning af spøgelsesbrønde. Det er nedlagte brønde, som ikke benyttes, men som nu fungerer som adgangsveje, hvor forurening kan sprede sig til grundvandet.

Begge tilskudsordninger vil kunne søges af kommuner og vandforsyninger.

Bekendtgørelsen, der sætter rammerne for tilskudsordningerne, er i offentlig høring til torsdag 9. juni.

Læs mere om tilskud til at beskytte drikkevandet 

Fakta om tilskud til grundvandsbeskyttelse

Drikkevandsfonden blev aftalt i forbindelse med Finanslov 2022, hvor der blev afsat 170 mio. kr. over fire år til en ny drikkevandsfond, der kan give tilskud til at beskytte grundvandet.

Der afsættes følgende til tilskud til drikkevandsbeskyttelse:

Drikkevandsbeskyttelse

2022

2023

2024

2025

 

32,5 mio.

32,5 mio.

29,9

14,6

 

Spøgelsesbrønde- og boringer

2022

2023

2024

2025

 

2 mio.

2 mio.

2 mio.

0

Der er desuden igangsat en større analyse af blandt andet kommunernes nuværende indsats med drikkevandsbeskyttelse.