Modi-besøg styrker samarbejde på vandområdet

04-05-2022
International eksportfremme

Grøn omstilling er et centralt tema, når Indiens premierminister, Narendra Modi, besøger Danmark.

Når Narendra Modi i disse dage besøger Danmark, står det grønne strategiske partnerskab mellem Danmark og Indien højt på dagsordenen. Én af hjørnestenene i partnerskabet er samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Indien om gennemførsel af Indiens ambition om at sikre rørført vandforsyning til alle husstande i landområderne inden 2024.  

Samarbejdet er en del af et større strategisk samarbejde mellem Danmark og Indien, som blandt andet også omfatter klima og energi.

Formålet med samarbejdet mellem Miljøstyrelsen og Indien er at sikre adgang til rent drikkevand gennem bæredygtig udnyttelse af vandressourcer, stoppe vandtab og sikre en effektiv forsyning med drikkevand.

Danske kompetencer og teknologier inden for grundvandskortlægning og -beskyttelse, lækageovervågning, investeringsplanlægning, vandmiljø og klimatilpasning bliver bragt i spil i tæt samarbejde mellem Miljøstyrelsen, GEUS samt vandforsyningerne i Odense og Aarhus.                         

De miljømæssige konsekvenser af Indiens hurtige vækst og velfærdsstigning afspejler sig i massive miljøproblemer og et markant behov for input til en grøn omstilling. Indiens sparsomme vandressourcer er allerede under stærkt pres, så ambitioner om bredere adgang til rent drikkevand stiller helt nye krav til bæredygtig vandforvaltning i Indien. Konkret for eksempel ved at bruge danske erfaringer til at reducere det nuværende vandtab på op til 50 procent i vandforsyningen, hen imod et dansk niveau på cirka fem procent.

Fakta om Indien

  • Indien råder over fire procent af verdens vandressourcer, mens 16 procent af verdens befolkning og 15 procent af verdens husdyr lever i Indien.
  • Indien vurderes til at ligge som nummer 120 ud af 122 lande målt på vandkvaliteten, og 80 procent af Indiens overfladevand er forurenet, hvilket resulterer i, at Indien taber ca. 40 milliarder kroner hvert år på grund af vandrelaterede sygdomme.
  • 30 til 50 procent af alt drikkevand går tabt i ledningsnettet i de indiske byer, før vandet når ud til forbrugeren.
  • Indien har kun kapacitet til at rense 37 procent af landets spildevand.
  • Indien er blandt verdens hurtigst voksende vækstmarkeder med årlige vækstrater på 6-8 %, og der vil i de kommende år ske betydelige offentlige investeringer, ikke mindst i en forsømt vandsektor.