Miljøstyrelsen forbereder et EU-udbud på kemiske analyser af pesticidstoffer i grundvand, som skal udføres med den nye tilgang: "suspect screening".

20-05-2022

'Suspect screening' skal skabe bedre viden om relevante stoffer til overvågning af pesticider i grund-og drikkevand.

Udbuddet sker som en forlængelse af de sidste 3 års målrettede massescreening af pesticidstoffer i grundvandet. 

Den nye tilgang har til formål at skabe bedre viden om, hvilke stoffer på Miljøstyrelsens bruttoliste over stoffer, det kan være relevante at overvåge i grund- og drikkevand. Metoden forventes at kunne identificere små molekyler via højopløselig masse-spektrometri og mange flere stoffer ved efterfølgende dataanalyse.

 

Denne viden ønskes anvendt til prioritering af metodeudvikling af målrettede, præcise analysemetoder. 

Blandt bruttolistens pesticid-stoffer findes både stoffer, som der ér blevet analyseret for med målrettede analyser og andre stoffer, hvor der ikke umiddelbart findes kommercielle målrettede analyser.

 

Det skal understreges, at resultaterne af analyser udført som "suspect screening" ikke umiddelbart har en kvalitet, som med tilstrækkelig sikkerhed kan frikende, at et stof er at finde i dansk grundvand, eller kvantificere koncentrationen af et stof. Anvendelse af "suspect screening" ses derfor som en grundlæggende vidensindsamling, der skal understøtte udviklingen af målrettede kvantitative metoder.

 

Miljøstyrelsen forventer at udtage prøver til disse analyser i efteråret 2022 og ønsker, med denne nyhed og forhåndsmeddelelse til EU´s udbudssystem, at forbedre laboratoriernes mulighed for at bidrage.

Bruttolisten med alle stoffer, som ønskes vurderet med bedst mulige analyser kan ses her.