Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 24-05-2022

24-05-2022
Vandmiljø

Information vedrørende IT fejl på sager

Dokumentation for IT fejl

Hvis du har oplevet IT fejl på din sag, så husk at indsende din fejlmelding/kvittering sammen med din ansøgning om ændring eller anmodning om udbetaling.

Fejlmeldingen/kvitteringen kan tjene som dokumentation i forhold til, at du som ansøger ikke er ansvarlig for evt. fristoverskridelser m.m. og dermed undgå en sanktion, nedskrivning eller bortfald af din udbetaling, samt afslag på din ændring.

 

Husk korrekt skiltning

Husk at få det korrekte logo på jeres skilte og rapporter. Vi ser af og til at der bruges andre logoer end nedstående.

Hvis skiltningen foretages elektronisk, f.eks. på en hjemmeside, skal følgende hyperlink til

Kommissionens websted for Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne fremgå:
EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne

 

Du kan finde de påkrævede logoer og tekst, samt skilteskabeloner på Landbrugsstyrelsens hjemmeside:

Link til logo og skabeloner

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.