Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund - 19. maj 2022

19-05-2022
Vandmiljø

Læs nyt om den forlængede ansøgningsfrist for Klima-Lavbundsordningen og informationsmødet herom

Har du lavbundsjord? – kom til informationsmøde om Klima-Lavbundsordningen

Går du med tanker om at deltage i et Klima-Lavbundsprojekt? Så kan du nå det endnu!

Miljøstyrelsen har forlænget ansøgningsfristen til d. 30. juni og afholder et webinar om ordningen onsdag d. 1. juni kl. 14-15:00

Når du indgår i et Klima-Lavbundsprojekt, genskabes den naturlige vandstand på dit areal, og når lavbundsjorden bliver våd, bliver der sat en prop i udledningen af drivhusgasser fra jorden. Ordningen er opbygget så simpelt som muligt, og lodsejerne får udbetalt hele kompensationen på én gang, når projektet er etableret. Det - og meget andet - kan du høre mere om, når Miljøstyrelsen afholder sit webinar ”Klima-Lavbund – fra ansøgning til færdigt projekt”.

Ansøgningsrunden er forlænget frem til d. 30. juni – så skal du have et Klima-Lavbundsprojekt, kan du stadig nå at være med!

Dagsorden:
- Velkomst
- Gennemgang af Klima-Lavbundsordningen
- Hvordan foregår ansøgning? Teknisk gennemgang af ansøgningsprocessen
- Evt. svar på spørgsmål i det omfang tiden tillader

Tilmelding:
For tilmelding send en mail til Obfuscated Email

Bemærk venligst i mailen, at du gerne vil tilmeldes Informationsmøde om Klima-Lavbundsordningen.
Frist for tilmelding er: 31. maj kl. 12.

Forud for mødet vil der blive udsendt en mail med et link til alle deltagere. Webinaret kan tilgås via linket.

Få yderligere information om Klima-Lavbundsordningen via hjemmesiden: mst.dk/lavbund

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.