Velbesøgt dialogmøde om REACH og CLP

22-06-2022
Kemikalier

120 deltagere var mødt frem, da Miljøstyrelsen den 21. juni afholdt dialogmøde for virksomheder om de to EU kemikalielovgivninger, REACH og CLP

billede af deltagere

På dialogmødet blev et bredt udsnit af aktuelle emner indenfor de to lovgivninger præsenteret af oplægsholdere fra Arbejdstilsynet, Miljøministeriets departement og Miljøstyrelsen.

Der var stor spørgelyst blandt de 120 deltagere, og især interesse for de kommende REACH restriktioner og det omfattende arbejde, der lige nu er igang med revision af REACH og CLP. 

Reglerne på kemikalieområdet er komplicerede, og vi vil gerne klæde virksomheder så godt som muligt på i forhold til at efterleve dem. Derfor afholder vi disse årlige dialogmøder, og det var virkelig dejligt at se så stor interesse for det program, vi havde sat sammen til dagen, siger Maria Thestrup Jensen fra Miljøstyrelsen.

Virksomheder, der producerer, importerer, markedsfører eller bruger kemiske stoffer eller blandinger, er omfattet af REACH. Der er også regler i REACH, der gælder for såkaldte artikler, dvs. produkter, hvor formen er af større betydning end hvilket materiale produktet er lavet af. 

Alle virksomheder, der markedsfører kemiske stoffer og blandinger, er omfattede af CLP- reglerne om klassificering, mærkning og emballering. Klassificeringen af kemiske stoffer er en grundsten i både REACH og megen anden kemikalielovgivning.

Læs mere om REACH og CLP

Få besked om det næste dialogmøde

Skriv til Obfuscated Email eller Obfuscated Email , hvis du gerne vil inviteres til vores dialogmøde næste gang eller hvis du har generelle spørgsmål til REACH eller CLP.