Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 i offentlig høring

13-06-2022
Pesticider Landbrug

På baggrund af den brede politiske aftale om en ny Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, der blev indgået i februar, sender Miljøministeriet nu handlingsplanen "Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 - Handlingsplan for reduktion af sprøjtemiddelbelastning i Dannmark" i offentlig høring frem til 22. august.

Regeringen og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne har indgået en politisk aftale om Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 og dertilhørende handlingsplan.

Den politiske aftale er udmøntet i udkast til handlingsplanen Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026, som Miljøministeriet har sendt i offentlig høring. Strategien afløser Pesticidstrategi 2017-2021.

Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 er samtidig Danmarks nationale handlingsplan for bæredygtig anvendelse af pesticider.

Udkastet til handlingsplanen ses på Høringsportalen.

Den politiske aftale kan tilgås via linket her.

Høringssvar

Miljøministeriet beder om at modtage eventuelle kommentarer til det foreliggende udkast til Sprøjtemiddelstrategi 2022-2026 senest mandag den 22. august 2022.

Høringssvar bedes sendt per e-mail til Obfuscated Email med angivelse af journalnummer 2022-2378 i emnefeltet eller til Miljøministeriet, att. Mikkel Sejersen, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. Høringsparters svar vil blive sendt til Miljø- og Fødevareudvalget i Folketinget og vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt høring. Høringssvarene oversendes desuden til EU i sammenhæng med strategien efter endt høring. Ved afgivelse af høringssvar gives der samtykke til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.