Sagsbehandlingsstatistik for husdyrsager 2021

29-06-2022
Landbrug

Kommunernes gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2021 er steget i forhold til 2020. Målet er stadig, at flere af miljøtilladelserne afgøres på under 90 dage.

I 2021 afgjorde kommunerne 912 sager om miljøgodkendelse eller miljøtilladelse til husdyrbrug. Sagsbehandlingstiden er opgjort til 4,9 måneder som gennemsnit for alle sagstyper og alle kommuner.

For de mindre husdyrbrug er sagsbehandlingstiden igen steget. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for § 16 b sager er 4,2 måneder i 2021. 90 dages fristen er kun overholdt i 52 % af § 16 b og § 16 a, stk. 4 sagerne.  

For de store husdyrbrug afgjort efter § 16 a, stk. 1 og 2 er der ikke en fast tidsfrist. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid er her steget til 5,7 måneder i 2021 for afgørelser efter § 16 a, stk. 1 og 2.

De seneste statistikker af sagsbehandlingstider for husdyrsager viser, at sagsbehandlingstiderne for godkendelser og tilladelser efter husdyrbrugloven er stigende. Derfor har Miljøstyrelsen aftalt med KL, at drøfte baggrund og mulige løsninger på de stigende sagsbehandlingstider.

Se opgørelsen samt tidligere opgørelser via linket herunder:

 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/sagsbehandlingstider/