Offentlig høring for propiconazol i PT8 om undtagelse fra udelukkelseskriteriet

22-06-2022
Biocider

Offentlig høring om alternativer til propiconazol i PT8, da stoffet er vurderet at være reproduktionsskadende samt anses for at have hormonforstyrrende egenskaber som kan have negative konsekvenser for mennesker

OBS: Nyheden indeholdte fejl ved udsendelse. Nyheden er blevet tilrettet så den indeholder korrekte oplysninger.

Propiconazol er færdigvurderet for optag i PT8. Da stoffet er vurderet at være reproduktionsskadende samt anses for at have hormonforstyrrende egenskaber som kan have negative konsekvenser for mennesker opfylder stoffet udelukkelseskriteriet og kan derfor som udgangspunkt ikke godkendes. Der kan dog gøres undtagelser i henhold til artikel 5, stk 2 i Biocidforordningen, hvormed propiconazol kan godkendes for en begrænset periode på 5 år, se mere herom i linket nedenfor.

Det er vigtigt, at interesserede parter (fremstillere, brugere af biocidholdige produkter, berørte industrier, myndigheder osv.) bidrager til den offentlige høring med henblik på at indsamle værdifuld information til beslutningsprocessen.

Flere oplysninger om høringen findes på ECHA’s hjemmeside:

https://www.echa.europa.eu/derogation-to-the-exclusion-criteria-current-consultations

Høringen og dermed mulighed for at indsende information løber indtil den 15. august 2022.