Nordjysk mose hiver CO2 ud af luften

13-06-2022
Natur Landbrug

Birkesumpskove, trompeterende traner og en ekstremt sjælden natsværmer får gavn af Danmarks første Klima-Lavbundsprojekt, der netop er indviet.

Der er sat prop i udledningen af CO2 fra Hals Mose i Nordjylland. Projektet i mosen hæver vandstanden, så den CO2-udledende nedbrydning af tørvejorden stopper. Dermed spares atmosfæren for 2.263 tons drivhusgas om året. Samtidig hjælper projetet naturen.

Projektet er det første lavbundsprojekt, der er gennemført med støtte fra Miljøstyrelsens Klima-Lavbundsordning.

”Klima-Lavbundsprojektet i Hals Mose viser det store perspektiv i at udtage og vådgøre lavbundsjord. Ved en række enkle tiltag som at stoppe en række grøfter gavner vi klimaet og giver mulighed for en rigere biodiversitet,” siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsen har netop forlænget ansøgningsfristen, så man kan søge tilskud til nye klima-lavbundsprojekter frem til 1. juli. Læs mere om ansøgning og klima-lavdundsprojekter.

Tilbage til naturen

Aalborg Kommune og Den Danske Naturfond står bag projektet, der betyder, at mosen får vandet tilbage, sjælden sumpbirkeskov bliver urørt naturskov, og marker bliver til natur igen.

”De senere år har landbrugsjorden i mosen være svær at dyrke, fordi jorden har sat sig og derfor har været for våd, selvom den var drænet. Så nu er tiden inde til, at give jorden tilbage til naturen. Med tiden vil sphagnum-mosser bygge nyt materiale oven på mosen og dermed opsuge endnu mere CO2 til gavn for klimaet,” siger projektleder Flemming Helsing fra Aalborg Kommune.

Den sjældne natsværmer, birkespinder, har kun ganske få levesteder i Danmark. Et af dem findes i birkesumpskoven i Hals Mose, der fremover bliver naturmæssigt forbedret, fordi vandstanden stiger.

Det naturforbedrende klimaprojekt er på i alt 187 hektar, hvoraf hovedparten ejes af Den Danske Naturfond og en mindre del af Aalborg Kommune.

”Netop i Nordjylland har vi store områder med kulstofrige jorder, og derfor er vi stolte af, at vi i Hals Mose laver det første Klima-Lavbundsprojekt i Danmark,” siger Flemming Helsing.

Klimaprojektet i mosen blev officielt indviet 19. maj.

Fakta om lavbundsprojekter

Det er det første projekt, som er gennemført med bidrag fra den nationale tilskudsordning, som er etableret for at sætte skub i klimaprojekter, der nedbringer landbrugets og Danmarks udledning af CO2 ved at udtage klimabelastende lavbundsjorde.

Læs mere om projektet på Den Danske Naturfonds hjemmeside.

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Bettina Helle Jensen, Miljøstyrelsen, mobil: 4139 2404

Direktør Flemming Nielsen, Den Danske Naturfond, mobil: 2466 1362

Projektleder Flemming Helsing, Aalborg Kommune: mobil: 2520 2279