Miljøstyrelsen advarer mod brug af produktet "Bugkiller"

10-06-2022
Kemikalier Pesticider Tilsyn og håndhævelse

Produktet "Bugkiller" er blevet forhandlet via hjemmesiderne africure.dk, afriseed.dk og Facebook. Produktet er ikke godkendt i Danmark, og det kan være et potentielt farligt bekæmpelsesmiddel. Miljøstyrelsen anbefaler, at det straks afskaffes og behandles som farligt affald på den lokale genbrugsstation.

Produktet "Bugkiller" er solgt på to hjemmesider og Facebook

Produktet "Bugkiller" er blevet solgt til bekæmpelse af insekter på planter. Produktet er ikke godkendt, og derfor er det ikke lovligt at sælge eller anvende i Danmark. Alle produkter, der anvendes for at beskytte planter mod insekter, er godkendelsespligtige i Danmark.

Det fremgår af den markedsføring af Bugkiller, som Miljøstyrelsens kemikalieinspektion er kommet i besiddelse af, at produktet er ekstremt effektivt, herunder, at produktet skulle være effektivt i forholdet 1:1000 (1 g. Bugkiller opløses i 1 l. vand).

Dette kan indikere, at der er tale om et meget kraftigt og potentielt farligt bekæmpelsesmiddel, der ikke må anvendes af privatpersoner og personer uden autorisation.

I den forbindelse skal Miljøstyrelsen gøre opmærksom på, at det fra den 1. juli 2020 ikke længere er tilladt for personer uden autorisation at købe bekæmpelsesmidler, der er koncentrerede og skal opblandes, medmindre der er tale om lavrisikoprodukter.

Man skal altid anvende godkendte bekæmpelsesmidler (plantebeskyttelsesmidler/pesticider). Fordelen ved at anvende et godkendt plantebeskyttelsesmiddel er, at der dokumentation for effektiviteten af produktet og at der er fortaget en vurdering af den risiko, som produktet udgør over for miljøet, samt over for dyrs og menneskers sundhed, således de ikke påvirker miljø og sundhed unødigt.

Du kan genkende et godkendt plantebeskyttelsesmiddel på, at det har et registrerings nummer, samt en dansk etikette og brugsanvisning.

Miljøstyrelsen anbefaler alle, der har købt produktet om at afskaffe det som farligt affald på den lokale genbrugsstation. Miljøstyrelsen har ikke været i stand til at komme i kontakt med ejeren af hjemmeside afriseed.dk og africure.dk, som forhandler Bugkiller og har derfor ikke kunne indhente oplysninger om indholdsstofferne i produktet.

Få gode råd vedrørende brugen af pesticider her.  

Registrerings nummeret kan tjekkes her: Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelsdatabase

For yderligere information kontakt venligst kontorchef for Kemikalieinspektionen, Kim Holm Boesen på mobil: +45 21 62 59 66.