Lars Jørgens eng kan spare klimaet for 130 tons CO2

29-06-2022
Natur Landbrug Klimatilpasning Vandmiljø

Gårdejer Lars Jørgen Pedersen har fået tilsagn til et klima-lavbundsprojekt ved Annerup i Nordjylland. Han ser helst at projektet gennemføres i stor skala sammen med Aalborg Kommune og Limfjordsrådet. OPDATERET 22.9.2022 med det korrekte tal for CO2 reduktioner på cirka 10 tons CO2 per hektar lavbundsprojekt.

Gårdejer Lars Jørgen Pedersen fortæller i videoen nedenfor om sine planer for det kommende klima-lavbundsprojekt. Foto fra reportagen

I videoen fortæller Lars Jørgen Pedersen om hans overvejelser om et kommende klima-lavbundsprojekt på hans eng ved Annerup. 

”Hvis det her projekt bliver rullet ud, så er der cirka 270 hektar eng her sammen med Aalborg Kommune og Limfjordsrådet, og alene det vil give en CO2-reduktion på 1.300 tons CO2,” siger Lars Jørgen Pedersen.

Lars Jørgen Pedersens eng er på 13 hektar eng, der er beskyttet at naturbeskyttelsesloven. Det vil sige, at det kun må drives ekstensivt med fx græsning og høslæt.

”Hvis jeg skulle lave et klima-lavbundsprojekt her, så ville jeg lukke rør og få lukket drænene, få vandet op og selvfølgelig stadig lige have en overflade. Det vil være så fantastisk,” siger Lars Jørgen Pedersen.

Det første klima-lavbundsprojekt blev indviet i maj 2022. LÆS NYHEDEN: Nordjysk mose hiver CO2 ud af luften

Fristen for ansøgning om tilskud til klima-lavbund er blevet forlænget med en måned til 1. juli, og Miljøstyrelsens foreløbige opgørelse viser, at der har været stor interesse og søgning.

Kritisk svirp til myndigheder

Lars Jørgen har også en kritisk bemærkning til myndighederne, som han mener skal være bedre til at arbejde sammen, så der kan gennemføres klima-lavbundsprojekter over større områder

”Lige nu er der nogle barrierer, der vil bremse det her projekt i storskala. Det er lidt ærgerligt, for her avler vi jo hverken kartofler eller gulerødder. Der er brug for, at de forskellige myndigheder er bedre til at arbejde sammen og finde fælles fodslag, mener Lars Jørgen Pedersen.

 

Til den kritik siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen:

”Udtagning af lavbundsjord er en fælles sag, og jeg er derfor enig i at samarbejde er en vigtig faktor, både mellem myndigheder, kommuner, lodsejere og konsulenter, siger kontorchef Bettina Helle Jensen fra Miljøstyrelsen.

Læs mere om klima-lavbundsprojekter her