Krig lukker for import af træ fra dele af Ukraine

21-06-2022
Natur Skovbrug

Fremover inddeles Ukraine i tre zoner i forhold til handel med træ: Russisk besatte områder, områder med aktive krigshandlinger og ukrainsk kontrollerede områder.

Fyrreskov nær Klavdievo, Borodianka Raion, Kiev Oblast, Ukraine. Foto: Аимаина хикари, Wikimedia Commons

Så længe krigen raser i Ukraine skal virksomheder holde sig fra træ fra russisk besatte områder og områder med krigshandlinger.

Sådan lyder Miljøstyrelsens vejledning til danske træimporterende virksomeheder, der er blevet til i drøftelse med EU-ekspertgruppen for EU’s tømmerforordning. 

 

I krigs- og konfliktzoner er der en stor risiko for ulovlig overudnyttelse af skov- og naturressourcer, det gælder også i Ukraine. Kriminelle personer eller organisationer kan gå på ulovlig skovhugst, fordi almindelige statslige kontrolsystemer er sat ud af kraft.

Konsekvensen kan blive, at Ukraines statskasse snydes for indtægter, og det kan føre til at naturen bliver ødelagt. Derfor skal danske virksomheder i den kommende tid være ekstra opmærksomme og kun købe træ, der kan dokumenteres at stamme fra områder, der er under ukrainsk kontrol.

Vejledning er de kompetente myndigheders fælles konklusioner, fastlagt for at sikre ensartet fortolkning og implementering af EUTR på tværs af EU’s medlemslande. Se konklusionerne her

Virksomhederne skal skelne mellem tre forskellige zoner med hensyn til træets oprindelse:

Ikke-statskontrollerede områder af det ukrainske territorium:

Import til Den Europæiske Union af varer med oprindelse i de af Rusland besatte områder i Donetsk, Luhansk og Krim er forbudt i overensstemmelse med Rådets respektive sanktionsbeslutninger.

Områder med aktive militære fjendtligheder inden for det ukrainske territorium:Som en konsekvens af den russiske angrebskrig er aktiv regeringskontrol med tømmerhugst samt sporing af tømmerhandel ikke mulig, i de dele af det ukrainske territorium med igangværende militære fjendtligheder. Tredjepartsverifikation er suspenderet, og operatører kan ikke udføre felttjek grundet risiko for at blive påvirket af aktiv militær aktivitet. I lyset af disse faktorer er det ikke muligt for operatører at drage konklusioner om et ubetydeligt risikoniveau, hvilket betyder, at import fra disse områder ikke er mulig i overensstemmelse med EU’s tømmerforordning.

Andre dele af det ukrainske territorium:I områder, der på nuværende tidspunkt ikke er udsat for aktive militære fjendtligheder, er situationen fortsat meget ustabil. Til trods for udfordringerne med at minimere risikoen for at indkøbe træ i strid med den gældende ukrainske lovgivning er det dog muligt for operatører at importere, hvis en ubetydelig risiko for ulovligheder kan sikres. De kompetente myndigheders konklusioner om import af træ fra Ukraine, der udkom som et bilag til EUTR/FLEGT-ekspertgruppens møde den 9. december 2020, forbliver dog gyldige og udgør et vigtigt referencemateriale.

 

 

Yderligere oplysninger og bistand til virksomheder

Miljøstyrelsen bistår gerne virksomheder, der har nærmere spørgsmål omkring træ med oprindelse i Ukraine.

Yderligere oplysninger: Obfuscated Email