Informationsbrev om vandløb, vådområder og lavbund 07-06-2022

07-06-2022
Vandmiljø

Vandområdeplan forslag 2021-2027 er i høring frem til den 22. juni 2022.

Høring af forslag til vandområdeplaner 2021-2027


Forslag til vandområdeplaner 2021-2027 er i høring i 6 måneder frem til den 22. juni 2022.

Hvis du ønsker at indsende et høringssvar til forslag til vandområdeplaner 2021-2027, skal du gøre det via Miljøministeriets digitale høringsværktøj. Høringsværktøjet sikrer, at Miljøministeriet modtager så præcise oplysninger fra dig som muligt. I værktøjet har du nemlig mulighed for på digitale kort at udvælge, hvad dit høringssvar handler om, ligesom du kan indskrive dit høringssvar i et tekstfelt og evt. uploade tilhørende dokumenter. Din præcise angivelse af, hvad dit høringssvar omhandler, gør det lettere for Miljøministeriet at sikre den bedste behandling af dine bemærkninger.

Du kan indsende høringssvar til flere emner og specifikke lokaliteter, f.eks. vandområder. Indsend gerne et svar for hvert emne og/eller lokalitet. For hvert nyt høringssvar, skal du vælge, hvad det enkelte høringssvar handler om. Du behøver kun at indtaste dine kontaktoplysninger én gang, også selvom du vælger at oprette høringssvar til flere vandområder eller emner.

Hvis du får behov for hjælp til at indsende høringssvar, har Miljøministeriet skrevet en vejledning til høringsværktøjet og lavet en videovejledning. I vejledningen kan du få hjælp undervejs til at navigere i høringsblanketten og udfylde blankettens enkelte dele.

Videovejledningen kan findes her, og den skriftlig vejledning her. 

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Miljøministeriets Informationscenter på tlf. 72 54 44 66.

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.