Høring af udkast til brev til kommunerne med Miljøstyrelsens anbefaling til beregning af støjn fra udendørs skydebaner

30-06-2022
Støj

Nye udgangsværdier for støj fra haglvåben på skydebaner

Miljøstyrelsen har sendt et udkast til brev til kommunerne i høring. 

I brevet til kommunerne anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier fra 1998.

Høringsmaterialet er offentliggjort på høringsportalen.dk: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/66601

Frist for bemærkninger til høringsudkastet er 9. september 2022

Send høringssvaret til Miljøstyrelsen på e-mailadressen Obfuscated Email med angivelse af journalnummer MST-2021-32290 i emnefeltet med kopi til Obfuscated Email

Høringssvarene bliver offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse.

Brevet er desuden sendt i høring hos de parter, der fremgår af høringslisten, som er lagt på Høringsportalen.

Eventuelle spørgsmål til udkastet kan rettes til:

Frank Pedersen, Obfuscated Email