Følg de ulovlige og farlige produkter, som Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion undersøger

15-06-2022
Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion undersøgte sidste år over 2000 sager, hvor størstedelen drejede sig om ulovlige produkter. Nu kan du selv følge Kemikalieinspektionens sager på ny hjemmeside.

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion stoppede fornylig tre ulovlige løbecykler på det danske marked. Det drejede sig om de tre produkter: Janod Balancecykel, Kinderkraft Uniq og Kilnelo Bart Løbecykel.

Salget af løbecyklerne er stoppet, fordi de alle indeholder kemikalier over den tilladte grænseværdi. I de her tilfælde er kemikalierne enten hormonforstyrrende eller kræftfremkaldende.

At Inspektionen stopper salget af legetøjsprodukter – og en masse andre typer af produkter – det er der ikke noget nyt i. Inspektionen undersøgte over 2000 sager sidste år, hvoraf langt størstedelen endte med håndhævelse i en eller anden grad.

Det nye er, at du som forbruger eller virksomhed nu kan følge med i, hvilke produkter Inspektionen håndhæver overfor, når der er tale om virksomheder. Du vil med andre ord kunne følge med i, om nogle produkter, som du har købt, er ulovlige og farlige, og du vil kunne se, hvad der er galt, hos hvilken virksomhed Inspektionen har fundet produktet og meget mere.

Det eneste du skal gøre, er at klikke ind på www.mst.dk/ulovligeprodukter.

Så vil du kunne følge med, når der eksempelvis er ulovlige kemikalier i legetøj, kosmetik, rengøringsmidler, elektronik, smykker, skadedyrsbekæmpelsesmidler og en helt masse andet.

På den måde kan du være med til at sikre dig selv, dine nærmeste og miljøet. Du vil også kunne anmelde ulovlige produkter til Inspektionen, som du selv bliver bekendt med.

Hvem har ansvaret?

Det er altid virksomhederne, der sælger produkterne, der har ansvaret for, at produkterne lever op til de gældende kemikalieregler, samt ikke udgør en risiko for brugerne, når det anvendes.

Det er dog ikke altid, at virksomhederne lever op til dette ansvar, og derfor fører Inspektionen kontrol  med  en lang række at virksomheder og produktkategorier.

Med denne her offentliggørelsesordning, hvor du som forbruger kan følge med i de overtrædelser, som Inspektionen finder, så håbes der på en endnu højere beskyttelse af dig som forbruger samt en endnu højere grad af regelefterlevelse.

Hvad kan du gøre?

Vi håber, at du vil gøre brug af hjemmesiden for at sikre dig selv og andre.

Vi håber selvfølgelig også, at hvis du har inputs til forbedringer, rettelser eller lignende, som du mener ville gøre siden endnu bedre, at du så vil henvende dig til Obfuscated Email.

Hvis du bliver bekendt med et ulovligt produkt, så håber vi ligeledes, at du vil indberette det på hjemmesiden via Inspektionens indberetningsskema. 

For yderligere henvendelse kontakt venligt: Kenneth Ebert, inspektør på mobil: 29316419.