Danmark forbyder som første land i verden bly i riffelammunition til jagt

30-06-2022
Jagt og jagttegn Kemikalier

Den 1. april 2024 er det slut med bly i riffelammunition til jagt. Det er en konsekvens af en ny bekendtgørelse om våben og ammunition, som træder i kraft 1. juli i år. Forbuddet er et fremskridt for både miljø og sundhed.

Der er allerede gode muligheder for at skifte blyammunitionen ud med mere miljøvenlige alternativer. Foto: Niels Kanstrup

Læs mere på hjemmesiden God jagt uden bly

Hver gang man sætter tænderne i et stykke krondyrfilet eller dyreryg skudt med blyammunition, risikerer man at få blystøv med.

Blystøvet bliver spredt i kødet og kan ikke ses med det blotte øje, men selv i meget små koncentrationer udgør det en risiko for sundheden. Derfor forbyder en ny bekendtgørelse om våben og ammunition nu bly i riffelammunition til jagt fra 1. april 2024. Selve bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2022. 

"Det er et stort skridt og vigtigt skridt for folkesundheden, at vi nu kan forbyde bly i riffelammunition til jagt," siger fuldmægtig Søren Egelund, Miljøstyrelsen.

"Men heldigvis er de danske jægere godt forberedt på forbuddet. Danmarks Jægerforbund har gennem flere år arbejdet aktivt på at få blyet udfaset, og mange jægere er allerede gået over til de nye, blyfri alternativer."

Bly er et farligt tungmetal

Et forbud mod bly i riffelammunition til jagt er en god nyhed for de kommende generationer, for bly er et sundhedsfarligt tungmetal, som blandt andet skader hjerneudviklingen hos børn. Børn, gravide kvinder og kvinder i den fødedygtige alder er derfor mest udsatte for påvirkning.

Bly blev tidligere brugt i mange produkter, hvor det nu er forbudt. Det gælder for eksempel maling, benzin, taginddækning og vandrør. Danmark forbød som det første lande i verden også bly i haglpatroner. De blev forbudt til jagt i vådområder i 1986, og siden 1996 har enhver brug af blyhagl været ulovlig i Danmark. Nu er turen kommet til bly i riffelammunition, som bliver brugt til jagt på større dyr som rå-, då- og krondyr.

Gode og sikre alternativer

Fristen for den endelige udfasning af bly i riffelammunition er sat til 2024 for at sikre jægerne en rimelig overgangsfase, men Miljøstyrelsen opfordrer til, at de allerede nu går over til blyfri ammunition.

Der findes allerede en række gode, blyfrie alternativer på markedet, og der kommer løbende nye til. Forskning fra DCE - Aarhus Universitet har vist, at blyfri ammunition er fuldt ud så effektiv og sikker som den blyholdige. Forskerne bag undersøgelserne vurderer derfor, at der ikke er nogen tungtvejende grunde til at fortsætte med blyammunitionen.

Yderligere information: 
Kontorchef Obfuscated Email Tlf. 72 54 25 01  

Fakta om bly

Bly er et meget giftigt tungmetal, som svækker nerve-, hjerte-, og nyrefunktion hos mennesker. Desuden kan bly skade immunforsvaret og hormonbalancen. Bly indgår ikke naturligt i menneskets biokemi eller i nogen anden levende proces.

Bly er særligt skadeligt for små børn og fostre, fordi stoffet selv ved lave koncentrationer i blodet kan forårsage uoprettelig hjerneskade, som afspejler sig i barnets IQ. Det blev første gang påvist af amerikanske børnelæger i 1940´ene.

Danmarks Jægerforbund vurderer på basis af vildtudbyttestatistikken, at danske jægere efterlader op til 2.000 kilo bly i naturen hvert år, hvis de alle bruger blyholdig ammunition. Der findes dog ikke nogen officiel statistik på området.

Hvis jægere efterlader indvolde og andre rester af dyr skud med blyholdig riffelammunition i naturen, udgør det en risiko for rovfugle, der æder resterne. Rovfugle har en meget stærk mavesyre, som skal kunne nedbryde knogler, men som også opløser ammunitionsrester. Bly optages derved direkte i blodbanen og kan medføre akut og eventuelt dødelig blyforgiftning. Ved mindre doser svækkes dyret og bliver mere sårbart.

Bly er blevet forbudt i mange produkter, hvor det tidligere blev brugt. Der er ikke længere bly i fx vandrør, tagrender og taginddækning, maling eller benzin. Der er også forbud mod salg af fiskegrej indeholdende bly. I dag er det først og fremmest gennem fødevarer, vi kan blive udsat for bly, og især hvis vi spiser vildt, som er skudt med blyammunition

EU har fastsat en grænseværdier for bly i kød fra husdyr på 0,100 ppm, men ind til videre er der ikke nogen grænseværdi for bly i vildtkød. Undersøgelser i en række EU-lande har vist, at blyindholdet i kød fra vildt skudt med blyholdig ammunition langt overskrider grænseværdien for kød fra tamdyr.

Blyhagl, der især bruges til fuglevildt, har været helt forbudt i Danmark siden 1996.

Spørgsmål & svar

Find svaret på jægerens vigtigste spørgsmål om blyfri ammunition

Fakta om bly

• Bly er giftigt for mennesker

• Bly er særligt skadeligt for små børn og gravide

• Op mod 2 tons bly fra ammunition spredes  naturen hvert år

• Rovfugle kan forgiftes af bly

• Bly har været brugt i mange produkter, hvor det nu er forbudt

• EU-grænser for bly i kød fra tamdyr – men ikke i vildt

• Blyhagl har været forbudt i Danmark siden 1996

 

Det siger loven nu om riffelammunition

§ 3. Jagtammunition til riflede våben må anvendes til jagt på og regulering af de i bilag 1 anførte arter, når de anførte minimumskrav er overholdt.


 Stk. 2. I jagtammunition til riflede våben til jagt på eller regulering af klasse 1 og klasse 2 vildt, jf. bilag 1, skal projektilet være ekspanderende eller fragmenterende.


 Stk. 3. Projektiler i jagtammunition til riflede våben indeholdende en koncentration af bly, der er lig med eller større end 1 vægtprocent, må ikke medtages eller anvendes til jagt eller regulering, jf. dog stk. 4.


 Stk. 4. Jagtammunition med randtænding eller jagtammunition afskudt fra luft- og fjedervåben er undtaget fra kravet i stk. 3.


 Stk. 5. Der må ikke i forbindelse med jagt og regulering anvendes våben, som kan anvende ammunition i kaliber 50 BMG.


 Bekendtgørelse om våben og ammunition der må anvendes til jagt m.v.