Vendepunkt nået i regulering af mårhunden

01-06-2022
Jagt og jagttegn

For første gang siden mårhunden kom til Danmark, er der på én jagtsæson skudt færre af det invasive rovdyr end i den foregående sæson. Det viser foreløbige tal fra vildtudbytte-statistikken.

De frivillige jægere, som hjælper med at holde mårhunden i skak, har gennem en årrække skudt stadigt flere af de invasive rovdyr for hver jagtsæson, men nu er kurven knækket. Det viser foreløbige tal fra Miljøstyrelsens vildudbyttestatistik.

I jagtsæsonen 2021/22 er der således blevet skudt ca. 2000 færre mårhunde end i den foregående sæson, hvor den hidtidige rekord blev nået med næsten 11.000 nedlagte dyr. I den netop afsluttede jagtsæson ser det ud til, at antallet vil komme til at ligge på omkring 8900 mårhunde, og dermed være nede i nærheden af niveauet for sæsonen 2019/20 igen.

Miljøstyrelsen vurderer, at det akutelle fald er udtryk for, at bestanden er blevet tilsvarende mindre takket være mårhundejægernes store indsats. De frivillige mårhundejægere er desuden blevet mere effektive, siden de i 2020 fik lov til at bruge natsigte ved regulering af mårhund.

”Natsigtet har ændret mulighederne, så jægerne oftere kan nedlægge begge mårhunde, når de kommer som par på baitpladsen. Det har siden 2020 reduceret antallet af ynglende par, og det har betydet et fald i antallet af mårhunde, der nedlægges,” fortæller specialkonsulent i Miljøstyrelsen Mariann Chriél.

Udbredelsen skal begrænses

Mårhunden er en invasiv art, som ikke hører naturligt hjemme i den danske natur. Den udgør en trussel mod hjemmehørende arter af blandt andet padder, fugle og små pattedyr.

Derfor har Miljøstyrelsen i samarbejde med Naturstyrelsen og Danmarks Jægerforbund organiseret et netværk af uddannede mårhunde-reguleringsjægere, som skal hjælpe med at begrænse antallet af mårhunde på både offentlige og private arealer.

”Mårhunden bliver næppe udryddet i Jylland, men kurven er knækket og målet er nu at fastholde indsatsen og hindre, at den etablerer en ynglende bestand øst for Lillebælt, og dermed reducere påvirkningen på de hjemmehørende arter,” siger Mariann Chriél.

Mårhunden har ind til videre ikke spredt sig på de danske øer. 

Yderligere oplysninger: Specialkonsulent Obfuscated Email

Find flere tal om mårhunden i vildtudbyttestatistikken

 

Fakta om mårhund

  • stammer fra Østasien
  • er invasiv i Danmark
  • blev første gang set i den danske natur i 1980
  • er på størrelse med en ræv og vejer op til 10 kg
  • mårhundepar får i gennemsnit 11 hvalpe om året, og bestanden vokser derfor hurtigt