Vejledning om blødgøring af drikkevand

04-07-2022
Vand i hverdagen

Miljøstyrelsen har offentliggjort en vejledning om central blødgøring af drikkevandet.

Vejledningen er udarbejdet med henblik på at belyse essentielle spørgsmål vandforsyninger bør overveje ved beslutning om at blødgøre og ved valg af metode. En af vejledningens vigtige målgrupper er ejere af almene vandforsyningsanlæg, der påtænker at etablere central blødgøring. Vejledningen er offentliggjort på Miljøstyrelsens hjemmeside.