Skydebanepuljen åbner for ansøgninger i august 2022

06-07-2022
Jagt og jagttegn

Skydebanepuljen åbner nu igen for ansøgninger. Ansøgningsmaterialet vil være klar midt i august med ansøgningsfrist omkring den første oktober 2022.

Efter en pause bliver det nu igen muligt at søge støtte til forbedring af skydebaner. Skydebanepuljen åbner for ansøgninger i august og vil fremover bliver udbudt hvert andet år.

”Ansøgningsmaterialet vil være klar på Miljøstyrelsens hjemmeside i løbet af august, men allerede nu er det en god ide at orientere sig i ansøgningsmaterialet fra den seneste runde, ” siger forstfuldmægtig Anders Jensen, Miljøstyrelsen.

Ligesom tidligere er det jagtforeninger og andre foreninger eller grupper af jægere, som kan søge støtte fra puljen. Foreningen eller gruppen skal kunne dokumentere, at den har ansvaret for driften at et skydebaneanlæg. Tilskuddet kan søges til etablering af nye flugtskydebaner og til at udvide kapaciteten på eksisterende skydebaner.Fakta om Skydebanepuljen

• Skydebanepuljen blev etableret i 2001 som et led i indsatsen for at opbygge og forbedre kapaciteten på danske flugtskydebaner.


• Der gives kun tilskud til flugtskydebaner, som bruges til træning af jægere – ikke til anlæg, der drives på kommercielle vilkår.


• Puljen administreres af Miljøstyrelsen, som forsøger at fordele midlerne jævnt over hele Danmark og til både små og store foreninger.


• Siden 2001 har omkring 200 projekter på flugtskydebaner i hele landet modtaget tilskud fra puljen fra 5.000 kr. og opefter.