Ordningen om tilskud til opkøb af dambrug åbner igen til efteråret

11-07-2022
Vandmiljø

Der kan søges om tilskud til opkøb af dambrug fra den 1. september til den 1. november 2022.

Vejledning og ansøgningsskema kan ses her:

 

https://mst.dk/natur-vand/vandmiljoe/tilskud-til-vand-og-klimaprojekter/opkoeb-af-dambrug/

For yderligere information kontakt Tilskud, Miljøstyrelsen

Informationsbrevet udsendes af Vandprojektgruppen i Miljøstyrelsens Tilskudsenhed. Besøg også vores sider under vandprojekter.