Nyt farligt kemikalie tilføjet til kandidatlisten

07-07-2022
Kemikalier

N-(hydroxymethyl)acrylamid er blevet tilføjet til EU's kandidatliste, da det kan forårsage kræft eller genetiske defekter.

N-(hydroxymethyl)acrylamid bruges mest i polymerer og ved fremstilling af andre kemikalier, tekstiler, læder eller pels.

Hvis din virksomhed sælger en vare med et kemikalie fra EU's kandidatliste, kan I være forpligtet til at informere jeres kunder om at kemikaliet findes i den vare, de har fået leveret. I kan også være forpligtet til at informere det europæiske kemiagentur, ECHA, via en indberetning til deres SCIP database.

Find ud af om reglerne har betydning for din virksomhed på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor du kan læse mere om kandidatlisten, den såkaldte informationspligt og SCIP databasen. Læs mere

Læs mere om N-(hydroxymethyl)acrylamids egenskaber, anvendelse og regulering.

Om EU's kandidatliste

Kandidatlisten er en liste over kemiske stoffer, som anses for at være særlig problematiske for menneskers sundhed eller miljøet. De kaldes også ofte for SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Det er f.eks. stoffer, der er hormonforstyrrende, kræftfremkaldende, skadelige for forplantningen eller svært nedbrydelige. ECHA opdaterer løbende listen med nye stoffer. Du kan til enhver tid se antallet af stoffer på kandidatlisten på EU.s Kemikalieagenturs hjemmeside (ECHA)