Nye jagttider for jagtsæsonen 2022/23

01-07-2022
Jagt og jagttegn

De nye jagttider for jagtsæsonen 2022/23 træder i kraft den 1. juli 2022 med enkelte vigtige ændringer.

De nye jagttider er klar på Miljøstyrelsens hjemmeside. Tjek dem før du går på jagt.

Jagttiderne for sæsonen 2022/23 er nu tilgængelige på Miljøstyrelsens hjemmeside. Der er kun sket få ændringer i forhold til forrige sæson, men enkelte nyheder er vigtige at bemærke.

Husmår, canadagås og ringdue

Husmåren er nu fredet for jagt, og der er indført stop for jagt på edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder, hvor arten er på udpegningsgrundlaget.

Jagttiden på canadagås er blevet udvidet, således at det nu i lighed med grågås er muligt at jage arten i august måned på omdriftsarealer inden for nærmere fastsatte grænser.

Vær desuden opmærksom på, at jagttiden på ringdue fremover først begynder den 11. november og ikke som tidligere den 10. november. Denne ændring bringer jagttiden på ringdue i overensstemmelse med det tidsinterval, som EU-Kommissionen anvender i forhold til danske fugles yngle- og forårstræktider - de såkaldte dekader.

Se de komplette lister over jagttiderne på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Fredninger fra 2022/23

Vær opmærksom på, at husmår er blevet fredet fra og med jagtsæsonen 2022/23.

Vær yderligere opmærksom på, at jagttiden for ringdue først starter den 11. november og ikke som tidligere den 10. november.

Dertil er det ikke længere tilladt af jage edderfugl i de EF-fuglebeskyttelsesområder hvor arten er på udpegningsgrundlaget.

Se kortene i Habitat-bekendtgørelsens bilag