Nye regler udfaser anvendelse af glyphosat på befæstede og stærkt permeable arealer.

01-07-2022
Pesticider

Nye regler om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler, træder i kraft d. 1. juli. Det drejer sig om midler til sprøjtning på befæstede eller stærkt permeable arealer, der indeholder ikke let nedbrydelige aktivstoffer, fx aktivstoffet glyphosat, og midler til rekreative græsarealer med offentlig adgang. Ændringerne betyder, at visse midler fra 1. januar 2024 ikke må anvendes på arealer, som fx er asfalterede, belagt med beton, fliser eller grus og på græsarealer med offentlig adgang.

Befæstede og stærkt permeable arealer

En ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse træder i kraft d. 1. juli. Nye regler heri betyder bl.a., at offentlige myndigheder, private virksomheder og borgere fra 1. januar 2024 ikke må anvende plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer, fx glyphosat på arealer, der er befæstede eller stærkt permeable. Forbuddet gælder således, uanset om der er tale om arealer i private haver, hos virksomheder eller offentlige arealer. Befæstede og stærkt permeable arealer, er fx arealer såsom terrasser, gårdspladser, indkørsler, torve/pladser, fortove, veje, stier eller parkeringspladser. Fælles for disse arealer er, at det øverst jordlag er fjernet, og dermed øges risikoen for, at pesticider udvaskes gennem fx sand og grus. Forbuddet skal medvirke til at mindske risikoen for, at der sker udvaskning af rester af plantebeskyttelsesmidler med ikke let-nedbrydelige aktivstoffer eller deres nedbrydningsprodukter til vandmiljøet, herunder at der sker nedsivning til grundvandet.

Rekreative græsarealer med offentlig adgang

Tilsvarende ændres reglerne således, at der på rekreative græsarealer med offentlig adgang, fx offentlige parker og haver, sportspladser, rekreative områder, forlystelsesparker, campingpladser, områder omkring skoler og børneinstitutioner kun må anvendes lavrisikoplantebeskyttelsesmidler fra d. 1. januar 2024. Ændringen sker for at sikre udsatte grupper mod eksponering af plantebeskyttelsesmidler, som ikke er lavrisikomidler.

Frister og overgangsordning

For begge ændringer gælder, at der samtidig indføres en overgangsordning, således at midlerne må sælges frem til og med den 31. december 2022, mens det er tilladt at besidde og anvende de pågældende midler til og med den 31. december 2023.

Ændring af gebyr

Endelig sker der en ændring af gebyret for ansøgninger om mindre anvendelser, så der fremover betales et gebyr, der fuldt ud dækker Miljøstyrelsens arbejde med vurdering af ansøgningerne. Basis gebyret stiger fra 11.400 kr. til 22.800 kr. Miljøstyrelsen opkræver gebyrer for alle ansøgninger om godkendelse af pesticider.

FAKTA

Her ses den nye bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse.

Her ses lov om ændring af lov om kemikalier (om begrænsning i eller forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på befæstede eller stærkt permeable arealer)

 

Følgende midler med glyphosat og iodosulfuron-methyl + diflufenican, er omfattet af de nye regler for befæstede eller stærkt permeable arealer:

Produktnavn

 Registreringsnr.

ATR Glyphosat 480

826-15

Barbarian Super 360

357-8

Barclay Gallup Hi-Aktiv

357-3

Barclay Gallup Super 360

357-4

Bronco

48-57

Clinic Up

48-63

Glyphomax Classic 360

48-62

Glyphomax HL

756-2

Glypper

396-53

Monosate G

48-58

Roundup Bio

48-16

Roundup Flex

48-43

Roundup Flick til professionel brug

48-48

Roundup PowerMax

48-47

Taifun 360 SL

396-46

Roundup WeedX Spray

724-16

Roundup WeedX Terrasse

724-17

Roundup WeedX Extra

724-18

Ronstar Expert (tidl. Valdor)

18-567

 

Følgende midler er omfattet af de ændrede regler vedr. rekreative græsarealer med offentlig adgang, hvilket vil omfatte:

 Produktnavn

Registrerings-nr.

Clipless NT

11-63

Primo Maxx II

1-247

 

Mindre anvendelser af følgende produkter med florasulam bliver ændret:

Primus

64-45

Saracen M

347-38

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Jane Pedersen

Obfuscated EmailObfuscated Email

Tlf.: 20 85 06 84