Miljøstyrelsens aktuelle initiativer vedrørende PFAS

05-07-2022
PFAS Vandmiljø Kemikalier Tilsyn og håndhævelse

Miljøstyrelsen arbejder aktuelt med flere initiativer nationalt og internationalt om stofgruppen PFAS. Formålet er at begrænse og kortlægge udbredelsen i både vand, jord og dyr.

Henover sommeren 2022 vil Miljøstyrelsen måle for PFAS i havvand på 50 lokaliteter fordelt bredt rundt i Danmark. Undersøgelsen har til formål at afdække, om forekomsten af PFAS i havvand som konstateret ved Thyborøn er en lokal udfordring, eller om der kan være tale om en mere udbredt forurening i kystvandene. Derudover skal undersøgelsen bidrage til en større viden om muligheden for, at havet kan fungere som spredningsvej for forurening med PFAS. Undersøgelsens resultater forventes at foreligge i august 2022 og vil blive offentliggjort på Miljødata. Se mere i Miljøstyrelsens nyhed fra 27. juni 2022 - Miljøstyrelsen undersøger for PFAS i havvand – disse lokaliteter undersøges

I forlængelse af, at der blev konstateret PFAS i badevandet ud for kysten i Lemvig Kommune, har Miljøstyrelsen sendt et brev til alle landets kommuner med en kraftig opfordring til at inkludere PFAS i kommunernes undersøgelser af badevandskvaliteten. 

Miljøstyrelsen har sammen med DTU sat gang i en undersøgelse af, om forhøjede koncentrationer af PFAS i havskum eller den øverste del af vandoverflade kan udgøre en eventuel sundhedspåvirkning. Miljøstyrelsen gør opmærksom på, at Lemvig Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed ikke vurderer, at det er forbundet med en sundhedsrisiko at bade ved kysten i Lemvig Kommune. 

I Thyborøn er der ud over forurening af vand og jord konstateret indhold af PFAS i græssende kvæg og i ænder. I næste jagtsæson vil Miljøstyrelsen derfor indsamle og undersøge yderligere vildt, primært ænder, for tilstedeværelsen af PFAS. Indsamlingen af vildt vil blive koordineret med Danmarks Jægerforbund og Naturstyrelsen. 

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion gennemfører i 2022 en kontrolkampagne omkring brandslukningsskum med fokus på PFOS og PFOA i mindre brandslukkere. Miljøstyrelsen forventer, at resultaterne af analyserne er klar i sensommeren 2022. Kontrolkampagnen er en opfølgning på Kemikalieinspektionens kontrolkampagne i 2021 med fokus på PFOS og PFOA i forbrugerprodukter som beklædning, smøremidler, voks og polish m.m.

På internationalt plan arbejder Miljøstyrelsen sammen med myndigheder fra Sverige, Norge, Nederlandene og Tyskland på et bredt EU-forbud mod anvendelse af stofgruppen PFAS. På nuværende tidspunkt er det kun få af stofferne, herunder PFOS og PFOA, der er forbudte. Det nye forbud vil omfatte flere tusinde fluorholdige stoffer, som er ekstremt svært nedbrydelige i miljøet, og hvor anvendelse af disse stoffer kan føre til konsekvenser, såsom forurening af grund- og drikkevand. Det forventes, at forslaget samt baggrundsdokumentation sendes til de andre europæiske lande i starten af 2023, hvorefter forslaget skal diskuteres i ekspertgrupper, inden det eventuelt kan vedtages.