Kun lidt mikroplast i havpattedyr

01-07-2022
Natur NOVANA Vandmiljø

Der blev kun fundet fire stykker mikroplast, da et større antal spættet sæl, gråsæl og marsvin for nylig fik maverne undersøgt.

Disse fire stykker mikroplast blev fundet i sælernes maver. Hver blå tern er 1 gange 1 millimeter og giver dermed indtryk af størrelsen. Foto fra rapporten.

Marsvin, spættet sæl og gråsæl indeholder kun i begrænset omfang mikroplastik.

Det viser en screeningsundersøgelsen foretaget af Aarhus Universitet for Miljøstyrelsen.

Maveindholdet på i alt 86 havpattedyr blev undersøgt, og resultatet var fund af i alt fire stykke mikroplastik. Det svarer til, at fem procent af havpattedyrene har mikroplast i sig.

”Det er glædeligt, at det i screeningsrapportens konklusioner fremgår, at det begrænsede fund af mikroplast antyder, at plast ikke udgør et væsentligt problem for danske havpattedyr i de indre danske farvande,” siger kontorchef Berit Borksted fra Miljøstyrelsen.

Læs rapporten: Screening for plastik i havpattedyr (PDF)

De fire fund var i maver fra spættet sæl. Der blev ikke fundet plastik i maverne fra marsvin og gråsæl. Der blev som forventet ikke fundet plast i 20 undersøgte ringsæler fra de ret uforurenede farvande ved Østgrønland.

Sammenligner man med andre studier, så ligger resultat for mængden af mikroplast i den lave ende. I et rimeligt sammenligneligt studie fra 2013 undersøgte man 107 maver af spættet sæl strandet på den Hollandske kyst i Nordsøen. Her blev der fundet mikroplastik i maverne på 11,2 procent af dyrene, og resultatet minder dermed om resultatet fra det danske screeningsundersøgelse.

Mere plast i Nordsøen og Skagerrak

Det ret lave forureningsniveau af havpattedyrene kan hænge sammen med, at dyrene primært er fanget i Bæltehavet og andre indre danske farvande. Overvågningen af affald på danske strande viser, at der gennemsnitligt forekommer langt mere affald i området Nordsøen og Skagerrak sammenlignet med Kattegat og andre indre farvande.

Læs mere om overvågningen af havet

Undersøgelsen gentages

EU's havstrategidirektiv kræver at Danmark skaber overblik over, om plastik forurening giver problemer for dyrene i havet. Den aktuelle undersøgelse har fokus på havpattedyr i primært indre danske farvande. Miljøstyrelsen planlægger at foretage en ny undersøgelse om 5-10 år for at undersøge udviklingen. Her forventes at blive suppleret med undersøgelser af dyr fra Nordsøen.