Høring af vejledning om syn af sprøjteudstyr

15-07-2022
Pesticider

Den 1. juli 2022 trådte en ny bekendtgørelse om syn af sprøjter i kraft, og nu sender Miljøstyrelsen den tilhørende opdaterede vejledning i høring. Vejledningen er bl.a. udvidet med beskrivelse af retningslinjer for syn af visse typer af sprøjteudstyr, der ikke tidligere indgik i vejledningen. Det gælder fx granulatspredere, der anvendes til udbringning af pesticider.

Baggrund

Reglerne, der beskriver krav om syn af sprøjteudstyr, trådte i kraft 2011 og senest i november 2016 skulle alle sprøjter være synet. Siden da er der gennemført et eller to syn af ca. 13.000 sprøjter. Hidtil er der foretaget syn af marksprøjter, væksthussprøjter og tågesprøjter til brug i frugtplantager og juletræskulturer. Sprøjterne skal synes hvert 3. år, og der gennemføres typisk en række reparationer før sprøjterne kan bestå en synstest.

Ny bekendtgørelse og høring af vejledning

Den 1. juli 2022 trådte en ny bekendtgørelse om syn af sprøjter i kraft, som indeholdt en række ændringer. Ændringerne og et behov for en generel opdatering af vejledningen har medført, at Miljøstyrelsen har udarbejdet en opdateret vejledning (version 8), som hermed sendes i høring. Vejledningen skal føles af alle synsmedarbejdere, når den træder i kraft. 

Frist for høringssvar: 19. august 2022.

Væsentligste ændringer i den opdaterede vejledning

Der er i vejledningen tilføjet retningslinjer for syn af følgende typer af udstyr, som ikke tidligere indgik i vejledningen:

  • Udstyr til bejdsning af kartofler
  • granulatspredere
  • udstyr med roterende forstøvere (CDA-udstyr)
  • vægesprøjter (weed-wipers)
  • tågegeneratorer
  • skovningsmaskiner
  • gødningskar i væksthuse. 

Dermed gælder der fremadrettet kun undtagelser for krav om syn for hånd- og rygsprøjter, og definitionen på hånd- og rygsprøjter er opdateret. Alle øvrige typer af sprøjter skal synes.

Endvidere er der foretaget enkelte justeringer i de eksisterende retningslinjer for syn af marksprøjter og væksthussprøjter, og der er tilføjet en beskrivelse af, hvordan synsvirksomheder ansøger om dispensation til at syne sprøjter udendørs på jordarealer, der er tilknyttet synsvirksomheden. Ændringerne fremgår af opdateringsloggen i vejledningen.

Frister for syn

Der vil gælde følgende krav til, hvornår ovenstående udstyr skal være synet og med hvilken frekvens det skal synes: 

Frist for syn 1. januar 2024 og herefter hvert 3 år:

Roterende forstøvere (CDA-udstyr) og alt bejdseudstyr til bejdsning af kartofler (bejdseudstyr på kartoffellæggere, skulle dog synes inden 1. jan. 2019). 

Frist for syn den 1. juli 2025 og herefter hvert 6 år:

Granulatspredere, vægesprøjter/weed wipers, sprøjteudstyr på skovningsmaskiner, gødningskar i væksthuse og tågegeneratorer.

FAKTA

Her er link til den nye bekendtgørelse 

Her er link til vejledningen, som er i høring frem til den 19. august 2022.  

Man kan læse mere om syn af sprøjter på Miljøstyrelsens hjemmeside via linket her.

Høringssvar sendes til: Obfuscated Email og mailen mærkes: ”høring af vejledning om syn af sprøjter, sag nr. 2022-52830”.

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder Anita Fjelsted, Obfuscated Email, tlf. 41 27 20 94 og

Bettina Gylden, Obfuscated Email , tlf.: 30 71 61 56