Forlængelse af dispensation til at anvende flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor

07-07-2022
Natur

Dispensationen til, at jordbrugsvirksomheder kan anvende Flex Fertilizer System ApS’ flydende kunstgødning uden anvendelse af ureaseinhibitor, er forlænget indtil 1. maj 2023.

Miljøstyrelsen har ved afgørelse af 7. juli 2022 forlænget dispensationen til, at jordbrugsvirksomheder kan anvende flydende kunstgødning fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, uden anvendelse af ureaseinhibitor og uden nedfældning, nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning på nærmere angivne vilkår. Dispensationen er forlænget til den 1. maj 2023. Se afgørelse om forlængelse her https://husdyrvejledning.mst.dk/media/234473/afgoerelse-om-forlaengelse-og-aendring-af-midlertidig-dispensation-07072022-kombineret.pdf

Den første midlertidige dispensation er meddelt den 31. januar 2020. Dispensationen er senere forlænget flere gange.

Dispensationen gælder alene anvendelse af produkter fra virksomheden Flex Fertilizer System ApS, CVR-nr. 36080760.

Du kan læse mere om krav, der begrænser ammonaikfordampning fra udbringning af kunstgødning i Husdyrvejledningen i vejledningen til gødningsanvendelsesbekendtgørelsen på dette link: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/goedningsanvendelses-bekendtgoerelsen/2-anvendelse-af-goedning/#16