Fordele ved den digitale blanket til eksportanmeldelser

06-07-2022
Import og eksport af affald

Miljøstyrelsen har gjort det lettere for virksomheder, at ansøge om eksport af anmeldepligtigt affald. Virksomhederne kan udfylde og indsende deres eksportanmeldelser gennem en digital blanket på virk.dk, hvilket medfører en mere effektiv og digital sagsbehandling af en anmeldelse. Den digitale blanket er et af initiativerne, som Miljøstyrelsen har foretaget for at nedbringe sagsbehandlingstiden for en anmeldelse.

Fordele ved den digitale blanket til eksportanmeldelser

Den digitale blanket blev introduceret i september 2021 og brugen af blanketten har været stigende lige siden. Der er dog stadigvæk plads til forbedring, da mange virksomheder fortsat indsender eksportanmeldelser på mail eller post. Formålet med denne nyhed er at få nævnt de mange fordele, der er med den digitale blanket.

Hvilke fordele er der ved den digitale blanket?

 • Blanketten sikrer at oplysninger i Transportforordningens anmeldelsesformular og transportformular (bilag 1A og bilag 1B) stemmer overens
 • Ved brug af den digitale blanket modtager Miljøstyrelsen alle oplysninger til anmeldelsen digitalt, og der oprettes automatisk et originalt bilag 1A og bilag 1B
 • Blanketten er med til at sikre, at de obligatoriske oplysninger sendes med, så du ikke får mangelbrev herom
 • Under udfyldning kan du finde vejledning i hjælpeteksterne
 • Hos Miljøstyrelsen sparer det tid i sagsbehandlingen, at oplysningerne indsendes digitalt
 • Når blanketten er indsendt, vil du modtage en kvittering med alle de indtastede oplysninger

Hvad skal du være opmærksom på?

 • Det er muligt at vedhæfte bilag til anmeldelsen. Ved upload af bilag, kan du ikke uploade to eller flere bilag med det samme filnavn, hvilket er vigtigt at huske. Vedhæftes det samme bilag to eller flere gange, vil blanketten ikke blive indsendt til Miljøstyrelsen, selvom du modtager en kvitteringsmail for en godkendt indsendelse. Vi arbejder på at løse problemet
 • Det er en fordel, at relevante dokumenter og bilag ikke samles i én fælles pdf, men at det alene er det relevante bilag, der vedhæftes, som det vil fremgå i forbindelse med udfyldelsen på virk.dk, idet det nedsætter sagsbehandlerens arbejde betydeligt
 • Blanketten kan ikke automatisk vurdere oplysningerne i anmeldelsen. Når Miljøstyrelsen modtager anmeldelsen, vil den som hidtil blive tildelt en sagsbehandler
 • Når du udfylder den digitale blanket, vil den person, der logger ind med NemID Medarbejdersignatur, også være den person, der fremgår som underskriver i boks 17 på bilag 1A
 • Du kan godt gemme en kladde, hvis du ikke kan nå at udfylde det hele på én gang. Vær dog opmærksom på, at kladden slettes efter 30 dage, og der kan kun gemmes én kladde ad gangen

Modtager de udenlandske myndigheder blanketten på dansk?

 • Blanketten genererer automatisk et bilag 1A og 1B på engelsk, selvom blanketten er på dansk
 • Blanketten kan ikke oversætte den udfyldte tekst fra anmelder, så udfylder anmelder på dansk bliver teksten sendt videre på dansk, men selve standardfelterne på blanketten bliver på engelsk.
 • Anmeldere må gerne udfylde blanketten på engelsk

Sådan kommer du i gang med at bruge den digitale blanket

 • Hav dit anmeldelsesnummer klar. Et anmeldelsesnummer kan bestilles ved at sende en forespørgsel til Obfuscated Email
 • For at kunne bruge den digitale blanket skal du have NemID Medarbejdersignatur installeret på din computer
 • Gå til den digitale blanket for eksportanmeldelser på virk.dk
 • Find hjælp til udfyldelse af en anmeldelse i Miljøstyrelsens trin for trin vejledning
 • Gå til Miljøstyrelsens hjemmeside for import og eksport af affald

 Hvis du har spørgsmål til den digitale blanket, er du velkommen til at kontakte Sarah Tess Boyd Simonsen på Obfuscated Email eller på mobil 20201891.