Autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på mobile aktiviteter: Orienteringsbrev sendt til alle landets kommuner og flere organisationer

12-07-2022
Industri

Industri – Autoværksteder – Mobile aktiviteter - Tilsyn

Miljøstyrelsen har sendt orienteringsbrev til alle kommuner og en række organisationer – hvoraf det fremgår, at mobile aktiviteter, som udføres erhvervsmæssigt, er omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen, herunder uanset om aktiviteterne er kortvarige eller mere permanente.

Miljøstyrelsen har modtaget spørgsmål om autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på virksomheder, der erhvervsmæssigt udfører mekanikeropgaver ved f.eks. kundens hjem eller arbejdsplads – herefter kaldet mobile aktiviteter.

Som eksempler på sådanne mobile aktiviteter kan nævnes hjulskift, olieskift, reparation af bremser, servostyring, motor eller gearkasse, reparation eller udskiftning af udstødning, katalysator eller lydpotte, airconditionservice og almindeligt serviceeftersyn.

Autoværkstedsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019) fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af autoværksteder med henblik på forebyggelse og begrænsning af forurening fra autoværksteder, jf. bekendtgørelsens § 1.

Efter Miljøstyrelsens opfattelse er mobile aktiviteter, som udføres erhvervsmæssigt, omfattet af bekendtgørelsen, herunder uanset om aktiviteterne er kortvarige eller mere permanente.

De mobile aktiviteter vil videre være omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsens krav, herunder kravet om regelmæssige tilsyn.

Miljøstyrelsen er opmærksom på, at det giver anledning til praktiske vanskeligheder for både de pågældende virksomheder, der udfører mobile aktiviteter erhvervsmæssigt, og for de kommuner, hvor virksomhederne udfører aktiviteterne.

Miljøstyrelsen vil derfor se på, om det ved eventuelle ændringer af de to bekendtgørelser er muligt at imødegå eller håndtere de praktiske vanskeligheder. 

Orienteringsskrivelse om autoværkstedsbekendtgørelsens anvendelse på mobile aktiviteter