Justeret liste over afdriftsreducerende udstyr ved brug af pesticider

21-07-2022
Pesticider

Miljøstyrelsen offentliggør i dag en opdateret version af bilaget til vejledningen "Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning af plantebeskyttelsesmidler”. Der er i bilaget tilføjet 12 nye dyser, der giver enten 90 % eller 75% afdriftsreduktion.

Landmænd og andre sprøjteførere kan ved brug af afdriftsreducerende dyser mv. sprøjte nærmere søer, åer og naturområder end de afstandskrav, der ellers fremgår af pesticidernes etikettekst, uden at dette medfører en øget risiko for miljøet. Det skyldes, at brugen af dyserne og udstyret medfører, at pesticiderne i begrænset omfang hvirvles op i luften med risiko for at havne uden for det sprøjtede område.

Vejledningen Brug af afdriftsreducerende udstyr ved brug af plantebeskyttelsesmidler med det tilhørende bilag blev første gang offentliggjort i 2016. Bilaget er opdateret flere gange siden og opdateres nu igen med nye dyser.

Nye dyser på bilaget

Af bilaget fremgår det hvilke typer afdriftsreducerende dyser og andet sprøjteudstyr til hhv. bomsprøjter og tågesprøjter, der er anerkendt af Miljøstyrelsen til at opnå reduktion af afstandskrav til vandmiljø og særlige naturområder. Med den seneste ændring af bilaget er der tilføjet 12 dyser, der kan give enten 90% eller 75% afstandsreduktion, hvis de anvendes, som anført i vejledningen. De 12 nye dyser er fremhævet i vejledningen med betegnelsen ”ny”.

Fokus på sikker og bæredygtig anvendelse af pesticider

Sprøjteførerens fokus på at anvende optimalt sprøjteudstyr og afdriftsreducerende dyser er vigtig. I tillæg hertil skal sprøjteføreren altid være opmærksom på at sikre, at enhver udbringning af pesticider sker på en måde, så der opnås optimal afsætning af sprøjtevæsken på den tiltænkte afgrøde/flade/skadevolder. Sprøjteføreren skal også på anden måde bidrage til, at så lidt sprøjtevæske som muligt ender uden for marken. Det betyder, at sprøjteføreren også skal have fokus på plantebeskyttelsesmidlers egenskaber (fordampning), klimatiske forhold (vind, temperatur, luftfugtighed) og udbringningstekniske forhold (bomhøjde og udbringningshastighed). Ved at tage højde for disse forhold bidrager sprøjteføreren til en optimal, sikker og bæredygtig anvendelse af pesticider.

FAKTA

Link til det opdaterede bilag version 1.4 findes i faktaboksen her på siden

Yderligere oplysninger:

Funktionsleder Anita Fjelsted, Obfuscated Email, tlf. 41 27 20 94