Webinar/spørgetime om manglende indberetning af data

01-02-2022
Industri Landbrug

Miljøstyrelsen afholder den 10. februar 2022 webinar/spørgetime for kommunale sagsbehandlere om registrering og ajourføring af manglende data om IED-virksomheder i DMA.

Miljøstyrelsen sendte den 26. januar 2022 brev til alle kommuner om manglende afgivelse af oplysninger om virksomheder og husdyrbrug omfattet af EU's direktiv om industrielle emissioner (IED).


Som hjælp til kommunernes kommende arbejde med opdatering af data afholder Miljøstyrelsen et webinar, hvor der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til, hvordan opdateringen skal ske.


Webinaret/spørgetimen afholdes torsdag den 10. februar 2022 fra kl 13. Der vil forud herfor blive sendt brev til alle kommuner med link til webinaret. Tilmelding er ikke nødvendig, og det er gratis at deltage.