Ulovlig caviar strømmer over grænsen

21-01-2022
Natur

Der blev ved årsskiftet konfiskeret mere ulovlig caviar end normalt. Miljøstyrelsen har travlt med at politianmelde personer for overtrædelse af CITES-reglerne om ulovlig handel med den dyre luksusmad.

Typisk er der tale om 3-6 glas af 113 gram caviar per forsendelse og i enkelte tilfælde flere forsendelser til samme modtager. Foto: Toldstyrelsen.

Toldere i Københavns Internationale Postcenter konfiskerede i november og december langt mere caviar end normalt.

Caviaren består af rogn fra de sjældne stører, en gruppe af fiskearter som bl.a. lever i Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Mange størarter er de senere år gået voldsomt tilbage og er nu stærkt truet på grund af illegalt overfiskeri i dens naturlige levesteder. 

I 2021 har tolderne beslaglagt 10 postpakker med caviar fra Ukraine, hvoraf de otte er kommet op mod jul og nytår. I alt drejer det sig om 48 glas med 113 gram caviar i hver. Året før var det tilsvarende tal kun to postpakker. Tolderne har nu overdraget caviaren til Miljøstyrelsen, der anmelder sagerne til politiet.

"Der er totalt lukket for handel med caviar og kød fra de fleste vilde størarter. Stort set al caviar, som indgår i den lovlige handel stammer i dag fra opdrættede fisk," siger biolog Niels Kurt Nielsen fra Miljøstyrelsen.

Caviar er omfattet af CITES-reglerne om handel med truede arter. Opdrættet skal være registreret, og så skal caviaren også have en særlig mærkning for at handlen er lovlig. 

Illegalt fiskeri efter beluga-stør

Overfiskeri og manglende regionale aftaler har i mange år betydet, at der ikke har været udstedt kvoter til fiskeri efter stører fra bl.a.  Sortehavet og Det Kaspiske Hav. Stør fra dette område har været storleverandør af belugacaviar fra belugastøren med det latinske navn, Huso huso, som angiveligt skulle have den fineste caviar.

Læs mere om CITES-reglerne for caviar 

I dag kommer langt det meste af den kommercielle caviar fra fiskeopdræt, og Miljøstyrelsen udsteder jævnligt tilladelser efter CITES-reglerne til eksport og import. Men illegalt fiskeri og illegal handel er fortsat et problem.

Caviaren i de beslaglagt forsendelser er indført uden CITES tilladelser, og de er ikke mærket efter de internationale krav om mærkning af caviar, så der vil ikke kunne opnås tilladelse til denne caviar efter CITES-reglerne.

Læs mere om Cites-reglerne for import og eksport af truede arter


Foto: Toldstyrelsen