Tretten nye vildtprojekter får del i jagttegnsmidlerne

24-01-2022
Jagt og jagttegn Natur

Miljøstyrelsen har bevilget 7,6 millioner kroner til tretten projekter, som skal udvikle ny viden og nye metoder til overvågning og forvaltning af de vildtlevende pattedyr og fugle.

To store projekter inden for forvaltning af kronvildt modtager støtte fra Miljøstyrelsens projektpulje. Foto: Colourbox

Se listen over støttede projekter i 2021

Harer, kronhjorte, grågæs, flagermus og flere andre arter af pattedyr og fugle skal overvåges bedre i fremtiden, så forskere og myndigheder får større indsigt i, hvordan bestandene udvikler sig.

Det er baggrunden for flertallet af de tretten nye forsknings- og udviklingsprojekter, der netop har fået tilsagn om støtte fra Miljøstyrelsen. Projekterne modtager til sammen 7,6 millioner kroner.

Støtten til projekterne finansieres af jagttegnsafgiften, som jægerne betaler én gang om året, når de indløser af jagttegn. Afgiften gør det bl.a. muligt at støtte de nye projekter inden for forskning, udvikling og innovation vedrørende forvaltning af fugle og pattedyr.

Universiteter dominerer

Aarhus Universitet dominerer listen over støttemodtagere ved at have ledelsen for seks af de tretten nye projekter. Universitetets Institut for Ecoscience skal bl.a. stå i spidsen for to store projekter om kronvildt. Det er dels et stort projekt, som undersøger effekten af samarbejde mellem jægere og lodsejere på forvaltningen af kronvildtet, dels et projekt, som udvikler nye metoder til monitering af kronvildtet.

Aalborg Universitet har to projekter med på listen. Det ene drejer sig om kvalitetshabitater set fra hasselmusens perspektiv, det andet om monitering af harer med droner.

Danmarks Jægerforbund får godt halvanden million kroner til to projekter: Det ene drejer sig om jægeres bidrag til overvågning af bestandene det andet videreudvikler skånsomme fælder til bl.a. husmår.

Desuden får Mønsted Kalkgruber støtte til fotofælder og Citizen Science, også kaldet borgervidenskab, som skal gøre os klogere på den underjordiske bestand af flagermus i kalkgruberne. Endelig får Naturblokken v. Hans Henrik Erhardi tilskud til et mindre mågeprojekt i Kærup Erhvervspark ved Ringsted.

Stor interesse for projektpuljen

Interessen for projektpuljen var stor. Selv om den først blev åbnet i slutningen af november 2021, modtog Miljøstyrelsen i alt 38 ansøgninger.

”Det har været meget positivt at se den store interesse for puljen, og langt de fleste ansøgninger var yderst relevante. Modsat betyder de mange ansøgninger og den begrænsede økonomiske ramme desværre også, at vi har været nødt til at give afslag til nogle både gode og relevante projekter,” siger Jens Skovager Østergaard, kontorchef i Miljøstyrelsen.

Støttede projekter

Se listen her: 

Støttede projekter

Hvad er Citizen Science?

Citizen Science kaldes også borgervidenskab eller medborgerforskning.

Det er forskning, som inddrager borgere og frivillige i forskning og forvaltning.

De frivillige deltager for eksempel i naturovervågning og indsamling af viden om vilde arter i naturen.