Til virksomheder: Fire nye problematiske stoffer optaget på Kandidatlisten

17-01-2022
Kemikalier

De fire nye stoffer på Kandidatlisten bruges blandt andet i forbrugerprodukter som kosmetik, gummi, plastik og smøremidler. Tre af stofferne er tilføjet fordi de er hormonforstyrrende og skadelige for forplantningsevnen og det fjerde stof er tilføjet, fordi det er skadeligt for miljøet.

Kandidatlisten indeholder nu 223 stoffer, som kan udgøre en risiko for mennesker og miljø, fordi de f.eks. er kræftfremkaldende, skadelige for forplantningsevnen eller hormonforstyrrende. Stofferne på listen er kandidater til REACH forordningens godkendelsesordning. Hvis et stof efterfølgende endeligt optages på godkendelsesordningen, må det kun anvendes, hvis man har ansøgt og fået godkendelse af det europæiske kemiagentur, ECHA. Kandidatlisten er derfor en signalliste over stoffer, din virksomhed bør substituerer hurtigst muligt.

Hvis din virksomhed sælger en vare, der indeholder mere end 0,1% af et kandidatlistestof, er du forpligtet til at informere dine kunder og ECHA om dette. ECHA skal informeres via en indberetning til deres SCIP database. Hvis du sælger din vare direkte til forbrugere, skal du på anmodning kunne oplyse dem, hvis der er mere end 0,1% af et kandidatlistestof i varen.

Kandidatlisten opdateres to gange årligt, så det er vigtigt, at din virksomhed holder sig  orienteret, så I kan vurdere, om stofferne har relevans for jeres varesortiment.