Udbud af projektforslag under Partnerskab om præcisionssprøjtning til gennemførelse i 2022

06-01-2022
Pesticider Landbrug

Det er nu muligt at indsende tilbud til Miljøstyrelsen på en række udbudte projektemner, som finansieres i regi af Partnerskab for sprøjte- og præcisionsteknologi.

Miljøstyrelsen udbyder nu for 5. år i træk projektmidler, der kan søges til gennemførelse af en række mindre projekter i regi af Partnerskab om sprøjte- og præcisionsteknologi.

I november 2021 afholdt Miljøstyrelsen to fokusgruppemøder i partnerskabet og modtog efterfølgende 31 ideer til projekter. Disse ideer er offentliggjort på Partnerskabets hjemmeside her. Inspireret af projektforslagene, udbyder Miljøstyrelsen nu midler til 8 projektforslag. Alle er velkomne til at indsende tilbud på de udbudte projektemner.

Projektemnerne udbydes hver især inden for en fastsat økonomisk ramme, og den samlede sum for dette udbud er på i alt ca. 1,1 mio. kr.

Proces for ansøgning og frist for fremsendelse af tilbud

Via linket her kan man finde information om proces for udbuddet, læse mere om de 8 projektemner, finde den tilbudsskabelon, der skal udfyldes, samt læse vurderingskriterier.  

Tilbud skal sendes til Miljøstyrelsen senest tirsdag den 25. januar. Kort efter vil Miljøstyrelsen meddele ansøgere beslutning om tildeling af midler. Tilbud sendes til: Obfuscated Email  med cc til Ulla Jakobsen Obfuscated Email med angivelse af ”Tilbud PPS - sagsnr. 2021 – 63416”.

Baggrund

Formålet med partnerskabet er at øge anvendelsen af sprøjte- og præcisionsteknologier, som skal medvirke til at reducere pesticidforbruget og sikre, at pesticider kun bruges når og hvor de har en effekt - til gavn for både miljøet og bundlinjen. I regi af partnerskabet er der med stor succes gennemført en lang række projekter og aktiviteter i årene 2018-2021, som man kan læse mere om via linket til hjemmesiden ovenfor.

Med Partnerskabet om sprøjte og præcisionsteknologi ønsker den politiske aftalekreds bag Pesticidstrategi 2017-2021 og tilhørende tillægsaftale at understøtte et netværk og skabe synergi ved et tæt samspil mellem alle relevante parter blandt virksomheder, forskere, undervisere, rådgivere, offentlige institutioner m.fl. Der ønskes skabt et forum for at opnå hurtigere og mere effektiv udvikling af løsninger samt øget ibrugtagning af eksisterende løsninger - både for så vidt angår egentligt sprøjteudstyr, men også andre teknologiske løsninger på området fx IT-systemer, lugerobotter osv.

Partnerskabet har til formål at bidrage til bl.a.:

  • test, validering, dokumentation og demonstration af teknologiske løsninger,
  • samarbejde om forsknings- og udviklingsaktiviteter, 
  • udarbejdelse af materiale til undervisnings-, formidlings- og rådgivningsindsatser,
  • bidrage til generel videnopbygning og styrkelse af samarbejdet på området

For at understøtte arbejdet skal der i regi af Partnerskabet gennemføres en række projekter.  Miljøstyrelsen gennemfører på den baggrund nu en udbudsproces for projekter til gennemførelse i 2022.

Link til Partnerskabets hjemmeside findes her.

Kontaktoplysninger

Er der spørgsmål til udbuddet, kontakt da: 

Ulla Jakobsen i Miljøstyrelsen: Obfuscated Email  eller tlf.: 22 36 04 25