Nye tatoveringsregler i EU fra onsdag

04-01-2022
Kemikalier

Nye regler for kemikalier i tatovering skal sørge for, at farverne ikke skader menneskers sundhed.

Fra den 5. januar 2022 vil de nye regler for kemikalier i tatoveringsfarver og permanent make-up gælde i hele EU. Farver skal også mærkes med blandt andet indholdsstoffer i blækket.

I 2015 førte viden om indhold af sundhedsskadelige kemikalier i tatoveringsfarver til, at der blev udarbejdet et restriktionsforslag om et fælles europæisk regelsæt for kemikalier i tatoveringsblæk. Formålet med forslaget var dels samme forbrugerbeskyttelse i hele EU, dels samme regler for branchen i EU.

Processen med udarbejdelsen af reglerne har været undervejs i mange år. Undervejs har der været flere offentlige høringer, hvor branchen har sendt bemærkninger, og disse er blevet vurderet af uafhængige eksperter. Det har blandt andet ført til en længere overgangsperiode for to specifikke pigmenter (Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7), da branchen har fremsendt oplysninger om, at det vil være ekstra udfordrende med alternativer til disse. Også i Danmark har Miljøstyrelsen løbende involveret branchen fx på dialogmøder.

Reglerne blev godkendt af EU-Kommissionen i sommeren 2020, hvorefter de endeligt blev vedtaget af Europa-Parlamentet i december 2020. Når regler først er vedtaget, kan der ikke på nationalt niveau ændres på dem.

Reglerne gælder efter den 4. januar 2022, så der har været en overgangsperiode på mere end et år. Overgangsperioden har givet branchen mulighed for at udvikle nye typer farver.

Find svar på 10 centrale spørgsmål om de nye regler for kemikalier i tatoveringsblæk her.

For yderligere information kontakt venligst: Sehbar Khalaf, Toksikolog, Miljøstyrelsen på Obfuscated Email, tlf.: 30571864

Tjekfarverne.dk

Tatovører og kosmetiske tatovører kan hente hjælp og vejledning omkring de nye regler på tjekfarverne.dk.