Ny status på sundhedsrisiko fra brandøvelsespladser

26-01-2022
Vandmiljø Jord Kemikalier PFAS

Kommunerne har gennemgået landets brandøvelsespladser og vurderet, om PFAS-forurening kan udgøre en sundhedsrisiko.

Arkivfoto: Piqsels.com

52 steder i landet kan PFAS-forurening fra brandøvelsespladser muligvis udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Det viser et nyt overblik fra Miljøstyrelsen, der bygger på tilbagemeldinger fra alle kommuner med brandøvelsespladser.

Kommunerne har vurderet, at der ved 52 lokaliteter er - eller kan være - en sundhedsrisiko.

Sundhedsrisici kan blandt andet dække over, at der i nærheden af brandøvelsespladserne har været kødkvæg, kolonihaver med fødevarer, lystfiskeri eller strandbadning.

For 35 af de 52 indmeldte lokaliteter er der nu sat gang i analyser af den formodede forurening, eller der er udstedt påbud om yderligere undersøgelser. For de resterende 17 lokaliteter har kommunerne ikke oplyst, hvilke tiltag der planlægges herunder, om der planlægges analyser af formodede forureningsmatricer med videre. Miljøstyrelsen tager kontakt til kommunerne for at følge op på status for disse 17 lokaliteter.

Se listen med de 52 lokaliteter her

Listen med brandøvelsespladser vokser

Miljøstyrelsen bad i oktober 2021 kommunerne om at gennemgå brandøvelsespladerne og oplyse, hvor mange steder, der var risiko for en tilknyttet sundhedsrisiko fra brandøvelsespladserne.

En række kommuner har tidligere indmeldt i alt 25 lokaliteter med potentiel sundhedsrisiko. Læs nyheden fra november 2021

Antallet af brandøvelsespladser, hvor der er, eller kan være, en sundhedsrisiko er nu som nævnt vokset til 52. Samtidig er det samlede antal brandøvelsespladser også vokset, da kommunerne har indmeldt yderligere brandøvelsespladser, der ikke var på den oprindelige liste. Det betyder, at der nu er identificeret i alt 206 brandøvelsespladser.

Se den opdaterede liste over alle brandøvelsespladser her